Back

★ Кыргызстан маданияты

                                               

"Кыргызстан маданияты"

"Кыргызстан маданияты" - маданий менчик басылма. Кыргызстан Жазуучулар союзу менен мурдагы Кыргыз ССР Маданият министрлигинин органы катары 1967-жылы январда уюштурулуп, жумасына бир жолу чыгып келген. "Кыргызстан маданиятына" адабият таануу, адабий сын, драматургия, кино, музыка, сүрөт, архитектура, элдик көркөм чыгармачылык, тил илими ж. б. тармактар боюнча макалалар, изилдөөлөр жарыяланган. Ошондой эле коомдук турмуш, философия, социология, экономика, илим-техниканын маанилүү маселелери да кеңири чагылдырылган. Газета калкты идеялык, эстетикалык, ыймандык жактан тарбиялоого да көңүл бөл ...

                                               

Кыргыздардын улуттук маданияты 2012 (жыйнак китеп)

Кыргыздардын улуттук маданияты: Тарых. Маданият. Мурас. Салт-нарк. Боордоштордун маданияты – 2012-жылы күзүндө Кыргызстандын борбору Бишкекте жарык көргөн маданий-жамаагаттык жыйнак. Аны Кеңеш Жусупов, Жылдыз Бакашова, Каныбек Иманалиев жана Макелек К.Өмүрбай уулу биргелешип түзгөн. Китептин редактору – академик, филология илимдеринин доктору Абдыганы Эркебаев. Китептин көлөмү - 972 бет.

                                               

Тагар маданияты

Тагар маданияты – коло жана темир дооруна таандык археологиялык маданият. Енисей дарыясындагы Тагар жергесинин атынан аталып калган. Тагар маданияты негизинен Минуса аймагы, Хакасия жана Красноярск крайынын түштүгү, Батыш Саян, Абакан тоо кыркалары, Кузнецк Ала-Тоосунун этектеринде кеңири тараган. Хакасиядан табылган биздин заманга чейинки 6-4-кылымга тиешелүү тагар эстеликтерине төрт бурчтуу пирамида түрүндөгү чоң көрүстөндөр мүнөздүү. Алар чоң таштар менен курчалып, археологдордун пикиринде ага кол башчылар коюлган. Анын эстеликтерине: турак жай калдыктары, аскага тартылган сүрөттөр ж. б ...

                                               

Гиссар маданияты

Гиссар маданияты – Тажикстандын түштүк батышындагы Кафирниган жана Вахш өрөөндөрүндөгү соңку неолит дооруна таандык байыркы аңчылардын маданияты. Анын эң ири эстеликтери Туткаул, Куй-Вульен жана Кыргызстандын Алай кырка тоосунда. Гиссар маданиятына тиешелүү турак жайлар сууга жакын тектирлерде жайланышкан. Асты шыбалган үй, анын ичинде очоктордун калдыктары, оттук таш тегинен жылмаланып жасалган балта, ошондой эле кыргыч, бычак сымал одоно жасалган таш куралдар табылган. Бул учурда жаңы куралдар менен бирге архаикалык, төмөнкү таш дооруна мүнөздүү куралдар колдонулган. Эл негизинен аңчылык ...

                                               

Тасмола маданияты

Тасмола маданияты, Ташмоло маданияты - алгачкы темир дооруна таандык археологиялык маданият. Негизинен Борбордук Казакстанга тараган. Павлодар областынын Куйбышев районундагы Тасмола капчыгайынын атынан аталган. Анда ушул маданиятка мүнөздүү мүрзө табылган. Тасмола маданиятынын мүрзөсү адатта чоң жана ага жанаша кичине дөбөдөн турат. Өлүк көргө түштүктү баштантып коюлуп, мүрзө таш плиталар менен жабылган. Кичине дөбөгө адатта ат жана карапа идиш көмүлгөн. Тасмола маданиятынын уруулары көчмөн малчылар болуп, сөөк менен металлдан мыкты буюмдарды жасай билишкен. Анын колдонмо өнөрүнө айбанатт ...

                                               

Кельтеминар маданияты

Кельтеминар маданияты – Аму-Дарыянын сол жээгинде, Зеравшан жана Сыр-Дарыянын төмөнкү бөлүгүндө, АмуДарыя жана Сыр-Дарыянын ортосундагы неолит дооруна таандык археологиялык маданият.1946-жылы археолог С. П. Толстов изилдеген. Каракалпакстандагы Кельтеминар каналынын атынан аталган. Казуу учурунда балыкчылар менен аңчылардын журту, оттук таш өндүрүүчү шахтанын орду, таш иштетүүчү устаканалар, таш жана сөөк куралдар, чопо идиштер табылган. Кельтеминар маданияты үч этапка бөлүнөт. Дарыя-Сай этабы Төмөнкү Зеравшандагы Лявлякан көлүнүн аймагындагы эстеликтерди камтыйт. Жанбасс этабынан локалдык ...

                                               

Кобан маданияты

Кобан маданияты - Түндүк Кавказдын борбордук бөлүгүндөгү коло кылымынын аягы - темир кылымынын башына таандык археологиялык эстелик. Түндүк Осетиядагы Кобан кыштагынын атынан аталган. Кобан маданияты көрүстөндөр, турак жайлар жана буюм калдыктары менен илимге белгилүү. Кобан маданиятынын адамдары өлүктөрдү бүгүп, таш үкөктөргө салып, ар кандай тиричилик буюмдары - канжар, уңгулуу коло балта, спираль түрүндөгү билерик жана башкалар менен бирге көмүшкөн. Алар кээ бир буюмдарын "айбандар стили" деп аталган скиф искусствосунун ыкмасында кооздоп жасашкан. Кобан маданиятынын адамдары уруу-уруу б ...

                                               

Мегалит маданияты

Мегалит маданияты – энеолит менен коло дооруна таандык бир катар археологиялык маданияттардын жалпы аталышы. Мегалит курулуштары ошол кезде тургузулган. Кээ бир илимпоздор бул курулуштарды адегенде Батыш Европанын деңиз жээктеринде жашап, кийин башка аймакка тараган уруулар салган деп божомолдошкон. Бирок азыркы изилдөөлөр бул божомолду төгүнгө чыгарып, Европада мегалит курулуштарын салуу түштүктөгү бирдиктүү борбордон түндүккө тарагандыгын далилдейт.

                                               

Амирабад маданияты

Амирабад маданияты – байыркы Хорезм аймагындагы соңку коло дооруна таандык археологиялык. маданият. 1937-40-ж. Каракалпак Республикасынын Амирабад каналынын аймагында эски турак-жайларды казуу убагында табылган. Аны археолог С. П. Толстов изилдеген. А. мад-тынын калкы уруучулук коомдо жашап, сугат дыйканчылыгы, мал чарбасы менен кесип кылган Амирабад маданиятына түбү жалпак, капталы көтөрүңкү, жылмаланган карапа идиштер, ортосунда чоң коломтосу бар жерүйлөр мүнөздүү. Якке-Парсан 2 туракжайынан жалбырак формасында колодон жасалган жебенин учтары жана аны куя турган калып табылган.

                                               

Афригид маданияты

Афригид маданияты - биздин замандын 5-8-кылымына таандык археологиялык эстелик. Хорезмдеги Афригид династиясынын аты менен аталган Афригид маданиятынын эстеликтерин 1937-40-жылдары археолог С. П. Толстов изилдеген. Анын калыптануу учурунда байыркы шаарлар акырындап жоголо баштап, анын ордуна чет-жакадагы жер ээлеринин сепилдери жана анын айланасында отурукташып жаткан калктын турак-жайлары пайда болгон. Афригид маданиятынын аймагынын акыркы мезгилинде жаңы шаарлар өнүгө баштаган. Карапа идиштерди кол менен жасашкан. Афригид маданиятынын эстеликтеринен темир канжар, үч кырдуу жебенин учтары ...

                                               

Афанасьев маданияты

Калып:Археологиялык маданият Афанасьев маданияты - биздин заманга чейинки 3-миң жылдыктын башында Түштүк Сибирдин Минусин ойдуңунда, жогорку Енисейде жана Алтайда таралган археологиялык маданият. Енисей дарыясынын жээгиндеги Афанасий тоосунун жанындагы биринчи изилденген көрүстөндөн улам аталган 1920. Көрүстөндөрдүн тегереги бир катар тизилген таш менен курчалган. Сөөк бүрүшгүрүлүп коюлуп, анын жанынан карагайдын бүчүрүнө окшош оймо-чиймеси бар, жумуртка формасындагы кырдуу карапа идиштер да табылган. Түбү жумуру идиштер акырындап, түбү жалпак идиштер менен алмашылганы байкалат. Социалдык ...

                                     

★ Кыргызстан маданияты

 • Кыргызстан маданияты газета, Кыргызстан жазуучулар союзу менен маданият министерствосунун органы. 1967 - ж. 1 - январда уюшулган, жумасына бир чыгат. Кыргызстан
 • Кыргызстан маданияты - маданий менчик басылма. Кыргызстан Жазуучулар союзу менен мурдагы Кыргыз ССР Маданият министрлигинин органы катары 1967 - жылы январда
 • түзүлүүсү менен X кылымдын башы XIII кылымдар Кыргызстандын аймагында ислам маданияты жайыла баштайт. Бул болсо шаар маданиятынын, жазуунун, адабият менен тарыхтын
 • Аскиз маданияты - хакастардын орто кылымдардагы 10 - 17 - к. Иртыштан Байкалга жана Ангарадан Монголияга чейинки аймакка тараган археологиялык маданияты Байыркы
 • Калып: Маданий - тарыхый жалпылык Андронов маданияты маданий - тарыхый жалпылык - коло дооруна таандык б. з. ч. XVII - IX кылымдардагы Батыш Сибирди, Орто
 • Кыргыздардын улуттук маданияты Тарых. Маданият. Мурас. Салт - нарк. Боордоштордун маданияты 2012 - жылы күзүндө Кыргызстандын борбору Бишкекте жарык көргөн
 • б. изилдешкен. Тагор маданиятынан кийинки мезгил Таштык маданияты болуп эсептелет. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы: 6 - том. Башкы редактору Асанов Ү
 • Гиссар маданияты Тажикстандын түштүк батышындагы Кафирниган жана Вахш өрөөндөрүндөгү соңку неолит дооруна таандык биздин заманга чейинки 6 3 миң жылдык
 • Тасмола маданияты Ташмоло маданияты - алгачкы темир дооруна таандык археологиялык маданият. Негизинен Борбордук Казакстанга тараган. Павлодар областынын
                                     
 • Усун маданияты Биздин заманга чейинки 2 кылымдан биздин замандын 5 кылымына чейин усун уруу конфедерациясына кирген элдердин кара Усундар маданияты Усун
 • Амур маданияты неолит дооруна биздин заманга чейинки 5 - жана 1 миңинчи жылдыктын башы таандык, Амур дарыясынын ортоңку жана төмөнкү бойлоруна тараган
 • Кельтеминар маданияты Аму - Дарыянын сол жээгинде, Зеравшан жана Сыр - Дарыянын төмөнкү бөлүгүндө, АмуДарыя жана Сыр - Дарыянын ортосундагы неолит дооруна
 • Кобан маданияты - Түндүк Кавказдын борбордук бөлүгүндөгү коло кылымынын аягы - темир кылымынын башына таандык биздин заманга чейинки 1 - миң жылдыктын
 • Мегалит маданияты энеолит менен коло дооруна таандык бир катар археологиялык маданияттардын жалпы аталышы. Мегалит курулуштары дольмендер, менгирлер
 • Амирабад маданияты байыркы Хорезм аймагындагы соңку коло дооруна б. з. ч. 9 - 8кылымдар таандык археологиялык. маданият. 1937 - 40 - ж. Каракалпак Республикасынын
 • Афригид маданияты - биздин замандын 5 - 8 - кылымына таандык археологиялык эстелик. Хорезмдеги Афригид династиясынын аты менен аталган Афригид маданиятынын
 • Калып: Археологиялык маданият Афанасьев маданияты - биздин заманга чейинки 3 - миң жылдыктын башында Түштүк Сибирдин Минусин ойдуңунда, жогорку Енисейде
 • Чуст маданияты коло дооруна б. з. ч. 3 1 - миң жылдыктар таандык Фергана өрөөнүндө байыркы дыйканчылыкка негизделген маданияттын шарттуу аталышы. Кыргызстанда
 • баштап ал Кыргызстан аялдары журналынын коомдук - саясий бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келе жатат. Анын ырлары 1968 - жылы Кыргызстан маданияты газетасы
                                     
 • ой. Кыргызстан маданияты 1967, 1, 1 - январь. Акысыз эмгек - Советтик Кыргызстан 1967, 6 - январь. Сөз баккан жигит - Кыргызстан маданияты 1967
 • Кыргыздардын XVI - XVIII кылымдардагы маданияты - кыргыз элинин жалпы маданий тарыхынын орун баскычтарынын бири. Кыргыздар XV кылымдын аяк ченинен тартып
 • Натуф маданияты - мезолит мезгилинен калган археологиялык мадабият. Палестина тарыхый облусунун, ошондой эле азыркы Сирия менен Түштүк Түркиянын аймагында
 • Анау маданияты - энеолит жана коло дооруна биздин заманга чейинки 5 - 3 - миң жылдык таандык археологиялык маданият. Ашхабадга Түркмөнстан жакын жердеги
 • Андрон маданияты - коло доорундагы археологиялык маданият биздин заманга чейинки 2 - миң жылдыктын башы биздин замандын 1 - миң жылдыгындагы Уралдан Енисейге
 • ОБИШИР МАДАНИЯТЫ Обишир үңкүрүнүн аты менен аталган мезолит дооруна б. з. ч. 9 6 - миң жылдык таандык археологиялык маданият. Күлдүн калдыктары, оттук
 • областтык Ленин жолу газетасынын адабий кызматкери, 1968 - 69 - жылдары Кыргызстан маданияты жумалыгынын адабий кызматкери болуп иштеп келди. 1969 - 1972 - жылдары
 • Крит - микен маданияты б. з. ч. 3 2 - миң жылдыктарда Критте, Эгей архипелагында жана материктик Грекияда жашаган уруулардын маданиятынын шарттуу аталышы
 • Литературный Киргизстан журналдарын, Кыргызстан маданияты жумалыгын ж. б. басылмаларды чыгарган. 1998 - ж. жоюлган. Кыргызстан Улуттук энциклопедия: 1 - том
 • Сельская новь райондук гезитинде жана республикалык Кыргызстан пионери Кыргызстан маданияты гезиттеринде иштеген. Республиканын Мамбаском системасында
                                     
 • жүрүшүндө 4500 жана 8500 адам элчиликте болушкан. Алар Кыргыз элинин маданияты салты, жашоо тиричилиги менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышкан. Акыркы жылдары
                                               

Амур маданияты

Амур маданияты – неолит дооруна таандык, Амур дарыясынын ортоңку жана төмөнкү бойлоруна тараган маданият. Негизинен чопо идиш-аяктары, таштан жасалган эмгек куралдары табылган. Амур маданиятын калтырышкан уруулар көчмөн жана жарым көчмөн турмушта жашап, аңчылык менен тиричилик кылышкан.

Users also searched:

кыргызстан маданияты,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →