Back

★ Информатика

                                               

Дарбаза (информатика)

Дарбаза -, 1) тармак колдонуучуларына арналган программалык жабдыктардын жана компьютер жабдууларынын бирикмеси. Дарбазаны пайдаланып, дүйнөлүк жана башка глобал тармактарга чыгууга болот. Ал жеке компьютер тармагын универсал компьютер системасы менен туташтырууда колдонулат. 2) Иштөө жобосуна көз каранды эмес тармак аралык берилиштерди жиберүү үчүн аппараттык жана программалык жабдуулар.

                                               

Леонард Адлеман

Леонард Адлеман – информатика илиминин америкалык окумуштуусу. Адлеман шифирлөө алгоритминин ачык кирүү мүмкүндүгү бар криптографиянын жаратуучуларынын бири, бул эмгеги үчүн Адлеман 2002-жылы, кээде информатика илими жаатындагы "Нобель" сыйлыгы деп аталган Түриң сыйлыгына ээ болгон. Ошондой эле Адлеман ДНК эсептөө илимий тармагын жаратуусу менен таанымал.

                                               

Баячорова, Батыйгyл Жумадыловна

Баячорова Батыйгyл Жумадыловна, физика-математика илимдеринин кандидаты, профессор. Кыргыз. Тюп районундагы Токтогул айылында туулган. Ленинград университетин колдонмо математика кесиби боюнча аяктаган. Казан университетинин аспирантурасын бүтүргөн. КУУда окутуучу, доцент, ал эми 2000-жылдан бери информатика жана компьютердик техноложиси кафедра башчысы болуп эмгектенет. Эл аралык педагогика жана социалдык илимдер академиясынын корр. -мүчөсү. Информатика жана эсептөөчү математика багыты боюнча кесип ээси. 50 дөн ашуун илимий эмгектердин автору.

                                               

Информатика жана алгоритм

Информатика жана алгоритм - Алгоритм – тийешелүү математикалык жана башка тапшырмаларды толук чечүү үчүн тапшырма аткаруучунун аракеттеринин тартибин сыпаттаган эрежелердин так жыйындысы. Мурда" алгоритмдин” маанисин ачууда" тартип” сөзүнүн ордуна" ыраат” деген сөз көбүрөөк колдонулчу, бирок компютерлерде параллел аткарылчу иш-аракеттер арбыган сайын иш-аракеттеги ыраат эле эмес, параллелдүүлүк да чагылдырылышы үчүн" тартип” сөзү көбүрөөк колдонулуп калды. ”Алгоритм” сөзүнүн теги Орус жана кирилл жазмасындагы адабиятта" алгоритм” сөзү эски убакта" алгорифм” деген түрдө колдонулган th тыбыш ...

                                               

Ади Шамир

Ади Шамир – израильдик шифрлөөчү. RSA алгоритминин кош-ойлоп табуучусу, Feige–Fiat–Shamir таану схемасынын кош-ойлоп табуучусу, окумуштуу дифференциалдуу криптоанализдин ойлоп табуучуларынын бири, ошондой эле Шамир криптография менен информатика илимдерине чоң салым кошкон.

                                               

Түгөлбаев, Орозобек

Түгөлбаев Орозобек, 1945-жылдын 10-августунда Нарын областынын Кочкор районундагы Кара-Суу айылдык кеңешине караштуу Мантыш кыштагында туулган. Атасы Түнгатаров Түгөлбай 1892-жылы туулган, колхоз курулушунун активдүү катышуучусу болгон. Энеси Кулбоосунова Салый 1919-жылы туулган, өмүр бою ортолук үчүн эмгектенип келген. Экөө биригип 10 баланы таап, тарбия беришкен. Орозобек 10 баланын алтынчысы болгон. Кочкор районундагы Кызыл-Дөбө орто мектебинен 1951-1961-жылдары окуган. 1961-1966-жылдарда Кыргыз Мамлекеттик Университетинин КМУ физика-математикалык факультетин окуп бүтүргөн. Эмгек жолун ...

                                     

★ Информатика

 • Дарбаза информатика - Cateways 1 тармак колдонуучуларына арналган программалык жабдыктардын жана компьютер жабдууларынын бирикмеси. Дарбазаны пайдаланып
 • Маалымат технологиялары Компьютер Иштетүү системалары Интернет Компьютердик желелер Берилиштер түбү Программалоо Социалдык тармактар Информатика
 • Леонард Адлеман англ. Leonard Adleman 1945 - жылы 31 - декабрь информатика илиминин америкалык окумуштуусу. Адлеман шифирлөө алгоритминин ачык кирүү
 • Маалымат технологиялары Компьютер Иштетүү системалары Интернет Компьютердик желелер Берилиштер түбү Программалоо Социалдык тармактар Информатика
 • аспирантурасын бүтүргөн. КУУда окутуучу, доцент, ал эми 2000 - жылдан бери информатика жана компьютердик техноложиси кафедра башчысы болуп эмгектенет. Эл аралык
 • Информатика жана алгоритм - Алгоритм арап тилинде эмгектер жазган борбордук азиялык окумуштуу ал - Хорезминин ысымынан тийешелүү математикалык жана
 • криптоанализдин ойлоп табуучуларынын бири, ошондой эле Шамир криптография менен информатика илимдерине чоң салым кошкон. Тель - Авивде туулган Шамир 1973 - жылы Тель - Авивдин
 • физика - математика секторлорунун илимий кызматкери болуп, кийинчерээк информатика секторунун башчысы болуп эмгектенген. 1985 - 1987 - жылдарда, которулуу менен
 • Алан Көртис Кэй англ. Alan Curtis Kay 1940 - жылы 17 - май - информатика илиминин америкалык окумуштуу. Кэй Американын илим жана искусство академиясы
 • медициналык информатика менен автоматтык башкаруу системасы кафедрасынын доденттик курсунун башчысы, 1997 - жылдан медициналык информатика менен автоматтык
                                     
 • экенин аныктайт. Керектөөчү Jargon File entry for User. Текшерилген күнү 7 Ноябрь Жетинин айы 2010. Информатика Базалык курс 7 - 9 класстары, 2015, 6 - бет
 • MacAlistair Ritchie 1941 - жылы 9 - сентябрь 2011 - жылы 12 - октябрь - америкалык информатика илиминин окумуштуусу. Ритчи Си программалоо тилин, жана кесиптеши Кен
 • Thompson 1943 - жылы 4 - февраль хакерлер чөйрөсүндө ken катары таанымал информатика илиминин америкалык пионери. Bell Labs корпорациясында иштеп жатканында
 • кафедра башчысы. Педагогика илиминин теориясы жана тарыхы, педагогика информатика жана аны окутуунун методикасы тармагынын адиси. 80ден ашуун илимий эмгектерди
 • Компьютердик кылмыш компьютердик информатика чөйрөсүндөгү кылмыш. К. к - тарга компьютердик маалыматтарга укук чектерине сыйбаган уруксатсыз кирип алуулар
 • Electronic text book - Электронный учебник - билим берүүнүн натыйжасы, аны информатика анын ичинде компьютер каражаттарынын жардамы менен пайдаланууга мүмкүн
 • 1955 - жылы 8 - июнь TimBL катары таанымал болгон англиялык инженер жана информатика илиминин окумуштуусу, World Wide Webди ойлоп тапканы менен белгилүү.
 • Педагогикалык информация окуучуларды информатика дүйнөнүн информациялык картинасы м - н тааныштыруучу, окуучуларга информациялык аймакта, анын курчап
 • борбору. Ар кандай программаларды түзүп анын ичинде биомедицина жана информатика - технология иштеп чыгуучу өндүрүшү өнүккөн. Машина куруу автомобиль
 • Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2011. 784 бет, илл. ISBN 978 9967 - 14 - 074 - 5 Информатика базалык курс 7 - 9 280 - бет
 • электротехника жана информатика англ. Department of Electrical Engineering and Computer Science бөлүмүнүн ошондой эле Информатика илими жана жасалма
                                     
 • Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Колдонмо информатика жана маалымат системалары кафедрасынын профессору, 72ден ашык илимий
 • кабыл алынган Кыргызстан боюнча эң биринчилерден болуп Кыргыз - Герман информатика факультетинин бакалаврларды даярдоо боюнча багытында КМКТАУ университети
 • жайында окутуучу, 1993 - 2000 - ж. Жалал - Абад мамлекеттик университетинде информатика жана эсеп - төө техникасы кафедрасында кафедра башчысынын орун басары
 • Юридикалык адабияттарда К. у. аталгысы менен бир катарда башка дагы информатика укугу маалыматтык укук деген аталгылар да кездешет. Кийинкилери маалымат
 • түзүлүшү жөнүндө түшүнүк берип, информатика илиминин теориялык өнүгүсүнө таасирин тийгизген. Тьюринг теориялык информатика илиминин жана жасалма интелекттин
 • жаатында жогорку технология тармактары электроника, жаңы материал түзуү информатика өнүгүүдө. ЖОЖ, фарфор музейи, 2 театр, тарыхый - маданий эстеликтер ж.
 • борбору, 5 Илим изилдөө институту, ошондой эле юриспруденция, экономика, информатика системалык анализ жана башкаруу, менеджмент боюнча 2 жылдык магистратура
 • 1999 - 2001 министрдин 1 - орун басары 2001 ОшТУнун ректору 2002 - жылдан Информатика жана эсептөө техникасы боюнча адис. 100дөн ашык илимдин эмгеги, анын
 • Булактаануу, тарыхнаама жана тарыхый информатика кафедрасынын башчысы жана Б.Ельцин атындагы КРСУда тарыхый информатика лабораториясынын жетекчиси болуп иштейт
Колдонуучу
                                               

Колдонуучу

Колдонуучу - компьютер же тармактык кызмат менен иштөөчү адам. Адатта, программалардын колдонуучулары программалар кантип иштегенин билишпейт. Компьютер менен иштеген адамдардын көбү өздөрү программа түзүшпөйт. Колдонуучулар компьютерде даяр программалар менен иштешет. Көбүнчө учурда колдонуучунун колдонуучу аккаунту бар болот, жана колдонуучу аты менен системага ким экенин аныктайт.

                                               

Шавкат Ахраров

Ахраров Шавкат педагог, педагогика илимдеринин доктору. Низами атындагы ТашМПИни бүтүргөн. Окутуучу, доцент, Кыргыз-Өзбек университетинин профессору, декан жана 1999-жылдан баштап кафедра башчысы. Педагогика илиминин теориясы жана тарыхы, педагогика информатика жана аны окутуунун методикасы тармагынын адиси. 80ден ашуун илимий эмгектерди жараткан.

                                               

Автоматташтырылган долбоорлоо

Автоматташтырылган долбоорлоо - компьютер жана тиешелүү программа каражаттарын пайдалануу менен өндүрүш жабдууларын долбоорлоо. Учурда автоматташтырылган долбоорлоо өндүрүштүн негизи болуп калды. Ал архитектурада, шаар курулушунда, машине курууда, энергетикада жана башка тармактарда долбоорлоо документтерин иштеп чыгууда кеңири колдонулат.

                                               

Ада программалоо тили (ADA)

Ада программалоо тили - Паскаль тилине негизделген программалоо тили. АКШда 1970-жылдын аягында иштелип чыккан. Компьютер программасын алгач түзгөн аял программист Августа Аданын ысмынан аталган. Бул тил автоматташтырылган комплекстерди программалоо тили катары иштелип чыккан.

                                               

Адобе акробат системасы

Адобе акробат системасы - бир нече иштетүү чөйрөсү менен бирдиктүү документтерди даярдоо жана таратуу системасы. Adobe Systems басмаканасы тарабынан иштелип чыккан. Адобе акробат системасы аркылуу PDF калыбындагы файлдарды түзүүгө болот. Мындай файлдарды анын программаларын иштете алган каалагандай компьютердик системаларда окууга болот. Бул программанын калыбын Windows, Macintosh ж-а Unix сыяктуу кеңири белгилүү иштетүү системалары колдойт.

                                               

Буфер

Буфер. Жаңы эле киргизилген жана чыгаргыч түзүлүшкө жиберүүнү күтүп турган берилиштер буфер деп аталган эстин бөлүгүндө сакталат. Иштетүү системи эстин конкреттүү бөлүгүн буферге бекитип коөт жана анда сакталган маалыматтарды башкарып турат.

Гипершилтеме
                                               

Гипершилтеме

Гипершилтеме, же жөн эле шилтеме - бир нече документтерди байланыштыруучу HTML документтеги элемент. Окурман аны чыкылдатуу же басуу менен ача алат. Гипершилтеме бүтүн документти же документтин ичиндеги бир бөлүктү байланыштырат. Веб-барактарда, адатта анын түсү сыя көк же кочкул кызыл болуп боёлуп турат, кээде анын алды сызылган болот. Гипершилтемелер төмөнкү көрүнүштөрдүн бири боло алат: Баскычтар. Текст. Сүрөттөр. URLдер.

                                               

Дарбаза информатикада

Дарбаза информатикада – 1) тармак колдонуучуларына арналган программалык жабдыктардын жана компьютер жабдууларынын бирикмеси. Дарбазаны пайдаланып, дүйнөлүк жана башка глобал тармактарга чыгууга болот. Ал жеке компьютер тармагын универсал компьютер системасы менен туташтырууда колдонулат. 2) Иштөө жобосуна көз каранды эмес тармак аралык берилиштерди жиберүү үчүн аппараттык жана программалык жабдуулар.

                                               

Диагноз программалары

Диагноз программалары – компьютер системасынын татаал жабдуулар жана программалык жабдыктар жыйындысы. Алардын бири иштен чыгып калса, анда компьютер системасы бузулат же туура эмес жыйынтыкка келет. Диагноз программалары кандай жабдуу орнотулгандыгын, алардын иштешинде ката жоктугун, айрым программалардын туура иштешин аныктайт.

                                               

Диск иштетүү системасы

Диск иштетүү системасы – компьютердин аракетин башкарган, колдонуучу менен колдонмо программалар жана жабдуулар аралык интерфейсти уюштурган программалар тобу. Буйруктар сабы, меню, графиктик жана башкаруу болуп үч типке бөлүнөт. Диск иштетүү системасы IBM компьютерлери менен бирге Microsoаt корпорациясы тарабынан 1980-ж. иштелип чыккан. Кийин DOS версиялары иштелип чыгып, буйрук сабынын же менюнун жардамы менен башкаруу, дисканы жана эсти башкаруу жакшыртылган.

Users also searched:

информатика,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →