Back

★ Символдор

                                               

Мамлекеттик символдор

Мамлекеттик символдор – айкын мамлекеттин улуттук эгемендүүлүгүнүн жана өзалдынчалыгынын жүзүн көрсөтүүчү мыйзамда белгиленген айырмалоо белгилери. Негизги М. с-го төмөнкүлөр кирет: мамлекеттик туу, мамлекеттик герб, мамлекеттик гимн, мамлекеттик түстөр, мамлекет башчысынын штандарты, мамлекеттик мөөр, мамлекеттик ураан. КРде М. с. болуп КР Мамлекеттик туусу, КР Мамлекеттик герби, КР Мамлекеттик гимни эсептелет.

                                               

Пионердик символдор

Пионердик символдор – СССРде пионер уюмунун эң негизги принциптерин жана салттарын чагылдырган. Пионердик символдорго кызыл туу, кызыл жагоо, төш белги, ал эми, атрибуттарына сурнай, барабан, пионер активдеринин белгилери кирген. Аракеттери: салют берүү, тизилүү, линейка, туу алып чыгуу, желек көтөрүү, от жагуу, майрамдар ж. б.

                                               

Символ

Символ - бир көрүнүш-окуяны, предметти же сөздү башка бир көрүнүш-окуя, предмет же сөз менен берүүчү шарттуу белги. Символдор турмушта жана адабиятта өтө узак мезгилдерден бери эле колдонулуп келе жатат. Мисалы: көгүчкөн - тынчтыктын, орок жана балка - жумушчу-дыйкан табынын биримдигинин символу Символдорду туура пайдалануу, аны көркөм деталдан чоң образ деңгээлине көтөрүп чыгуу жазуучудан көп чеберчиликти талап кылат. Мисалы: Ч. Айтматовдун "Ак кеме" повестинде көлдө сүзүп жүргөн кеме - баланын романтикасы үчүн актыктын, тазалыктын символу. Ал эми дүрбүнүн да символдук мааниси бар. Эгер а ...

                                               

Ырасмий бажы белгиси

Ырасмий бажы белгиси – тийешелүү органдар тарабынан ырасмий түрдө ырасталган жана катталган сандар жана / же тамгалар аралашмасы, ошондой эле аларды далдаштыруу жана бажы көзөмөлүнө алуу максатында унаа каражаттарынын, жүктөрдүн, документтердин көрүнүктүү жерине бекитилген аталыштар менен символдор.

                                               

URL

Бирдиктүү орундарды аныктоочу - орус. Единый указатель ресурсов) - кайсы бир интернет-ресурска шилтеме боло алган конкреттүү символдор сабы. Ал тармак барагын издеп табат жана ал дарек Интернеттеги атайын ресурсту көрсөтөт. URL http: / / менен башталып тармак барагын камтыган документтин бөлүгүнө чейинки даректи камтыйт. Тармак барактарын көзөмөлдөөнү камсыз кылуунун эки жолу бар: хронологдук тизме жана кыстаруу белгилер тизмеси. Хронологдук тизмеде каралып өткөн барактардын даректеринин тизмеси келтирилет. Хронологдук тизме терезени кароо програмы менен иштөө аяктаганда тазаланып турат. К ...

                                               

Пароль

Пароль – адамдын ким экендигин жана анын ыйгарым укуктарын аныктоо үчүн белгиленген жашыруун сөз же атайын терилген символдор. Көп учурда мамлекет тарабынан коргоого алынган маалыматтарды жашыруун сактоо үчүн аскердик, тышкы саясий, экономикалык, чалгындоо, контрчалгындоо жана ыкчам-иликтөө жаатында колдонулат. ЭЭМдин колдонуучулары электрондук почтасын ж. б. маалыматтарды жашыруун сактоо максатында да пайдаланышат.

                                               

Григорий Сковорода

Григорий Сковорода – агартуучу – демократ, философ, акын. Киев-Могилян диний академиясын бүткөн., өзү ачкан" Кыйынчылыктан чыгуу” жобосу: Сковороданын курч, таамай сөзү –" керектүү” нерсе оор эмес, оор нерсенин кереги жок. Материянын түбөлүктүүлүгүн жаратылыштын мыйзам ченемдүүлүктөрүн тааныган. Философиянын негизги маселесин чечүүдө материализм менен идеализмдин ортосунда турса да, материализмге көбүрөөк оогон, тактап айтканда Сковородага дуализм мүнөздүү. Барын камтуучу "үч дүйнө" концепциясын түзгөн: "макрокосм" "микрокосм" жана ал экөөнү бириктирген "символдор дүйнөсү". Ар-бири "ички" ...

                                               

ОПТИК УНИВЕРСАЛ КОД

-Универсальный код продукта). Берилиштерди көрсөтүү үчүн оптик коддорунда үлгү же атайын символдор пайдаланылат. Оптик коддорго штрих код кирет, ал вертикал сызыктардан жана түрдүү кеңдиктеги орундардан турат. Штрих коддор демейде буюмдун пакетине басылат же буюмдун этикеткасы менен бирге бириктирилет. Буюмдарды таанууда штрих кодду окуучу түзүлүш жарык нурун колдонот. Штрих коддордун ичинен кеңири таралганы буюмдун универсалдуу коду эсептелет. Сатылуучу буюмдарда колдонулуучу UPC штрих код тиешелүү түрдө он разряддуу санга которулат жана ал буюмдун номерин менен буюмду жасагандарды билдирет.

                                     

★ Символдор

 • Мамлекеттик символдор гр. symbolon белги айкын мамлекеттин улуттук эгемендүүлүгүнүн жана өзалдынчалыгынын жүзүн көрсөтүүчү мыйзамда белгиленген
 • Пионердик символдор СССРде пионер уюмунун эң негизги принциптерин жана салттарын чагылдырган. Пионердик символдорго кызыл туу, кызыл жагоо, төш белги
 • сынтамга - уюлдук телефондун текст билдирүүлөрүндө көп колдонулуучу символдор жана быйтыкчалар. Биринчи эможи Шигетака Курита тарабынан 1999 - жылы жасалган
 • ариптик сүрөттөлүштөр сыяктуу геометриялык фигура - ларды түзүүгө боло турган символдор көптүгү. Компьютердин тексттик режимде иштөөсүнө багытталган програмдарда
 • болсо экрандагы сүрөттөлүштөр кандайдыр бир стандарт менен калыптанган символдор көптүгүнүн жардамы менен чыгарылат. Графикти көргөзүүнүн програмдык жабдыгы
 • сөздү башка бир көрүнүш - окуя, предмет же сөз менен берүүчү шарттуу белги. Символдор турмушта жана адабиятта өтө узак мезгилдерден бери эле колдонулуп келе
 • ресурсов - кайсы бир интернет - ресурска шилтеме боло алган конкреттүү символдор сабы. Ал тармак барагын издеп табат жана ал дарек Интернеттеги атайын
 • жүктөрдүн, документтердин көрүнүктүү жерине бекитилген аталыштар менен символдор Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча - кыргызча түшүндүрмө сөздүгү
 • жана жогорку регистрде цифралар 0 дөн 9 га чейин жана башка атайын символдор көрсөтүлөт. Бит Компьютер жана интернет: Энциклопедиялык окуу куралы.
 • ыйгарым укуктарын аныктоо үчүн белгиленген жашыруун сөз же атайын терилген символдор Көп учурда мамлекет тарабынан коргоого алынган маалыматтарды жашыруун
 • түзгөн: макрокосм табият микрокосм адам жана ал экөөнү бириктирген символдор дүйнөсү Ар - бири ички рух, дух жана сырткы материалдык нерседен
                                     
 • продукта Берилиштерди көрсөтүү үчүн оптик коддорунда үлгү же атайын символдор пайдаланылат. Оптик коддорго штрих код кирет, ал вертикал сызыктардан
 • ар кандай мааниге ээ Ондуктан биринчи гана 10 санды жазуу үчүн өзгөчө символдор керектелет. Алар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 белгилери менен белгиленет да
 • Кыргызстан Саясий символикага артыкчылык белгиси, желекчелер, эмблемалар ж.б. символдор кирет. Саясий символика коомдун саясий жашоосун ар түрдүү кылат, корк
 • Браундун романдары 24 саат боюнча казынаны издөө сыяктуу. Алар криптография, символдор коддор жана ачык теориялар сыяктуу темаларды камтыйт. Анын китептери
 • философия менен илимдин мамилесин, илимий ой жүгүртүүдөгү белгилер жана символдор сыяктуу каражаттарынын ролун, илимдин теориялык аппараты менен эмпирикалык
 • дүйнө таанымынан жана басып өткөн тарыхый жолунан жаралып келип чыккан символдор Бул символдордун мамлекеттик желекте айкалышта чагылып турушу - дөөлөттүн
 • сүрөттөө мына ушул Г. к. с. и - до жасалган. Буга чейин Будда ар кандай символдор менен берилип келген. Будданы кудайга айланткан бодисатвдардын табынуусун
 • белгилөөнүн бир ыгы аларды Энчилүү атты башка белгилер, номерлер, алгебралык символдор менен алмаштырууга да болот. Ат наам менен ал ат коюлган нерсенин ортосунда
 • пайдалануу, көрүнүштөрдү белгилөө системасы картографиялык белгилер символдор аркылуу сүрөттөө, картага түшүрүлүүчү кубулуштарды тандоо жана жалпылоо
                                     
 • катчысы. 1990 - жылдан Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин мамлекеттик символдор боюнча комиссиясынын төрагасы. 1990 - ж. май айынын 25 - 26сында Кыргызстан
 • Инхеньерос агностицизм менен субъективдүү идеализмге каршы чыгуу менен символдор теориясын ойломдун объективдүү мазмунун четке кагууга жардам берген троян
 • колдонулат. Водород жалгыз элемент аркандай изотоп аттары менен. D жана T символдор 2Н жана 3Н ордуна колдонулат. 1671 жылы, Роберт Бойл темир таарынды менен
 • Som аңгл. Som фр. Коддор жана белгилер ISO 4217 коддору KGS 417 Символдор с  сом Жүгүртүү чегарасы Эмитент Кыргызстан Туунду жана параллелдүү
 • Rouble russe фр. Коддор жана белгилер ISO 4217 коддору RUB 643 Символдор RUB Жүгүртүү чегарасы Эмитент Орусия 1992 Расмий түрдө Абхазия 2008
 • d Ouzbékistan фр. Коддор жана белгилер ISO 4217 коддору UZS 860 Символдор so m сўм Жүгүртүү чегарасы Эмитент Өзбекстан Туунду жана параллелдүү
 • Yen аңгл. Yen фр. Коддор жана белгилер ISO 4217 коддору JPY 392 Символдор 円  圓 Жүгүртүү чегарасы Эмитент Жапония Жүгүртүүдөгү банкноттор жана
 • универси - тета и факультета. Ош, РИО ОшТУ 2014. 91 - 97 - бб. 11. Улуттук символдор лингвоэтномадания - тыбыздын көөнөргүс фрагменти С.М.Амиралиев Сборник
 • Livre Sterling фр. Коддор жана белгилер ISO 4217 коддору GBP 826 Символдор Жүгүртүү чегарасы Эмитент Улуу Британия Туунду жана параллелдүү
 • гвардиянын эсептелет честью - деп бул адамдар катышкан жана алып жүрүүгө символдор өзүнүн кичи жана өлкөнүн. Жагдайга жараша баш ийет буйруктарга өзүнүн
Эможи
                                               

Эможи

Биринчи эможи Шигетака Курита тарабынан 1999-жылы жасалган. Кийинчерээк iOS жана Androidго кошулганда Япониянын сыртында абдан популярдуу болуп калган.

                                               

График символдору

График символдору. Сызык, тик бурчтук, башка ариптик сүрөттөлүштөр сыяктуу геометриялык фигура-ларды түзүүгө боло турган символдор көптүгү. Компьютердин тексттик режимде иштөөсүнө багытталган програмдарда колдонулат.

                                               

График режими

График режими. Дисплей режими, мында экранда пайда болгон текст жана графиктер пикселдер менен тартылат. Текст режиминде болсо экрандагы сүрөттөлүштөр кандайдыр бир стандарт менен калыптанган символдор көптүгүнүн жардамы менен чыгарылат.

                                               

Байт

Байт деп сегиз биттен турган экилик цифралар тобу айтылат ал тамганы, цифраны же символду компьютерде көрсөтүүдө колдонулат. Бит өз алдынча көп сандагы берилиштерди көрсөтө албайт, бирок сегиз биттен турган топ аркылуу ар башка 256 комбинацияны түзүүгө болот. Мындай комбинациялар аркылуу компьютерде колдонулган ар бир тамга, атап айтканда, ариптер, цифралар жана башка атайын символдор көрсөтүлөт.

Users also searched:

символдор,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →