Back

★ Өмүр

                                               

Өмүр баян

Өмүр баян - Адам өмүрүнүн тарыхын жазуу. Өмүр баян бул жеке адамдын социологиялык маалыматтын булагы болуп саналат,жана анын кандай адам экенин, улутун,психологиясын,тарыхын тастыктай алат. Адабият таанууда жазуучунун өмүр жолу өтүлөт. Бул же тигил акын же жазуучунун чыгармачылыгын изилдөө ишинде, аны үйрөнүүдө өмүр баяндык далилдерин, турмуштук окуялардын мааниси чоң. Азыр бизде "Өрнөктүү адамдардын өмүрү" деген адабияттардын тизмеси чыгып жатат. Алардын ичинде акын жазуучулар да бар. Кийинки жылдары бизде Алыкул Осмоновдун, Жусуп Турусбековдун чыгармачылык өмүр жолуна арналган К. Жусупов ...

                                               

Өмүр уулу Азиз

Өмүр уулу Азиз - - манасчы. Каракол уездинин Түргөн болуштугуна караштуу Кара-Бөлтөк айылында 1870-жылы туулган. Атасы Өмүр ошол кездеги Түргөн болушу болуп турган Кыдыр акенин алдында старчын кызматын аткарган мал-жандуу, оокаттуу адам болгон. Мындан сырткары, Өмүр жөө жомокторду, "Манас" эпосунун айрым үзүндүлөрүн айта койчу. Ал эми Азиздин бир тууган агасы Өмүр уулу Чоюке кыргыз элине белгилүү залкар манасчы катары таанылган. Чоюке "Манас" айтып, эл-жер кыдырып кеткенде, айылдаштары: "Чоюке жокто сен бизге эрмек болуп, Айкөлдүн баянын айтып берип тур" - деп, Азизди кыстап, "Манас" айтты ...

                                               

Азиз Өмүр уулу

Азиз Өмүр уулу - манасчы. Атасы Өмүр ошол кездеги Түргөн болушу болуп турган Кыдыр акенин алдында старчын кызматын аткарган мал-жандуу, оокаттуу адам болгон. Мындан сырткары, Өмүр жөө жомокторду, "Манас" эпосунун айрым үзүндүлөрүн айта койчу. Ал эми Азиздин бир тууган агасы Өмүр уулу Чоюке кыргыз элине белгилүү залкар манасчы катары таанылган. Чоюке "Манас" айтып, эл-жер кыдырып кеткенде, айылдаштары: "Чоюке жокто сен бизге эрмек болуп, Айкөлдүн баянын айтып берип тур" - деп, Азизди кыстап, "Манас" айттырып жүрүшөт. Азиз агасы Чоюкенин көзүнчө ыйбаа кылып, "Манас" айтуудан тартынып жүргөнү ...

                                               

Компьютер програмын иштеп чыгуунун өмүр циклы

Компьютер програмын иштеп чыгуунун өмүр циклы - Цикл жизни разработки программ). Програмды иштеп чыгуунун өмүр циклы - компьютердик програмды түзүүдө колдонулган кадамдар. Маалыматтар системин иштеп чыгуунун өмүр циклы сыяктуу, програмды иштеп чыгуунун өмүр циклы програмды түзүүдө програмдоочу пайдаланган каражаттар. Програмды иштеп чыгуунун өмүр циклы төмөнкү алты кадамдан турат: 3. Програмды коддоо. 6. Програмды тейлөө. 5. Чечимдерди формалдаштыруу. 2. Програмды иштеп чыгуу. 4. Програмды тестирлөө. 1. Проблемди анализдөө. Програмды түзүү маалыматтар системинин ичинде улануучу процесс, се ...

                                               

Өмүр бою каралашуу менен багуу келишими

Өмүр бою каралашуу менен багуу келишими – киреше алуучу – жаран өзүнө тийиштүү турак үйүн, ижарасын, жер участогун же башка түбөлүк мүлкүн киреше кийирүүчүгө өткөрүп берүүчү, ал аны же ал көрсөткөн үчүнчү адамды өмүр боюу багуу менен алган нерсени да кароого милдеттенген келишим. Киреше төлөөчүнүн милдетине өмүр боюу багып, кароо менен ал жарандын жашоого, ичип-кийинүүгө карата болгон муктаждыктарын камсыз кылуу, эгер талап кылынса, анын денсоолугуна кам көрүү жана оорулууну жакшы багууну да өзүнө камтуусу мүмкүн. Ө. б. к. м. б. к. өмүр боюу багуу менен кароонун баардык көлөмү аныкталууга ...

                                               

Манас баатыр

"Манас" эпосунун башкы каарманы. Кыргыз элинин эң улуу баатыры. Кыргыз урууларын бир кандыкка бириктирген баатыр. Эпос боюнча Манас Жакып байдын баласы. Негизинен Манас баатырдын өмүр баяны төмөнкү темалардан куралат: Көкөтөйдүн ашы. Манастын төрөлүшү жана балалык чагы. Жети кандын чатагы. Манас баатырдын Каныкейге үйлөнүшү. Манас баатырдын Ала-Тоону душмандардан бошотушу. Манас баатырдын Алтайдан Ала-Тоого көчүшү. Манас баатырдын алгачкы эрдиктери. Манас баатырдын кан шайланышы. Манас баатырдын Кытайга жүрүшү.

                                               

Маманов Өмүр

Маманов Өмүр 1923-жылы 15-июлда, Сузак районунун Багыш айылында туулган. 1942-жылдын сентябрь айынан, 1946-жылдын февраль айына чейин Улуу Ата Мекендик согушка катышып, 13-артилериялык куралдуу 76 м. м. полкто кызмат өтөгөн. Согушта көрсөткөн эрдиктери үчүн, 1-баскычтагы" Кызыл-Жылдыз” ордени," Германияны жеңгендиги үчүн”," Эрдиги үчүн” жана башка көптөгөн медалдар менен сыйланган. Согуштан келгенден кийин, 1946-1963-жылдары" Жаңы Күч” колхозунда колхозчу, 1963-жылдан өмүрүнүн акырына чейин," Дружба” совхозунда жумушчу болуп эмгектенген 1985-жылы март айында дүйнөдөн кайткан.

                                               

Ногоев Өмүр

Ногоев Өмүр - элге билим берүүнүн отличниги, эмгектин жана согуштун ардагери. Токтогон уруусунан. "Эмгектеги каармандыгы үчүн" 1946, Улуу Ата Мекендик согуштун жеңишинин 50 жылдык 1995, Лениндин 100 жылдык юбилейлик медалдары жана 1973-ж. "Социалисттик мелдештин жеңүүчүсү" төш белгиси менен сыйланган. Нарын шаарындагы педагогикалык орто окуу жайын бүтүргөн. Эмгек жолун 1942-ж. өзү 8-класста окуп жүрүп, башталгыч класстарга мугалим болуп баштаган. 1948-50-жылдары мектептин директору. 1979-81-жылдары окуу-тарбия башчысы. 1968-жылдын 26-мартында Кыргыз ССРиндеги мугалимдердин съездине делегат ...

                                               

Чоюке Өмүр уулу

Чоюке Өмүр уулу - манасчы. Бугунун Арыкмырза уруусундагы байым уругунан чыккан белгилүү манасчы Чоюке өмүр уулу 1863-жылы Ысык-Көлдүн Түргөн болуштугуна караштуу Кара-Бөлтөк айылында дүйнөгө келген. Ал кадимки Саякбай Карала уулунун устаты болгон." Чоюке – чынар, мен – чырпык. Чоюке – бүркүт, мен – чымчык” деп, кезегинде анын талантына Саякбай Карала уулу баа берген. Калың эл өз кезегинде Чоюкедей эч ким айта албайт дешкен. Чоюкенин түшүнө баатырлар көп жолу аян берген экен. Анын бири төмөнкүдөй:" Кызыл-Кыянын белинде келе жаткан Чоюке өзүнөн өзү талыкшып уктап кетет. Ойгонсо, бир аксакал ...

                                               

Тиричилик

Тиричилик - материянын жашоо формаларынын бири. Ал материянын өнүгүү процессинин белгилүү бир шартында закон ченемдүү пайда болгон. Жер жүзүндө көмүртектүү кошулмалардын эволюциялык өөрчүшүнүн негизин

                                     

★ Өмүр

 • Өмүр баян өмүр таржымал грек сөзүнөн алынганда - өмүрдү баяндап жазуу дегенди түшүндүрөт. - Адам өмүрүнүн тарыхын жазуу. Өмүр баян бул жеке адамдын
 • Өмүр уулу Азиз - 1870 1970 - манасчы. Каракол уездинин Түргөн болуштугуна караштуу Кара - Бөлтөк айылында 1870 - жылы туулган. Атасы Өмүр ошол кездеги Түргөн
 • Азиз Өмүр уулу Каракол уездинин Түргөн болуштугуна караштуу Кара - Бөлтөк айылында 1870 - жылы туулган 1970 - жылдын 1 - январында дүйнөдөн кайткан - манасчы
 • Өмүр цикли - адамдын төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки организминин жана социомаданий абалынын ырааттуу алмашуусун белгилөө үчүн колдонулуучу түшүнүк. О.Каратаев
 • програмын иштеп чыгуунун өмүр циклы Program Development Life Cycle PDCL - Цикл жизни разработки программ Програмды иштеп чыгуунун өмүр циклы - компьютердик
 • Жети өмүр англ. Seven Pounds, орус. Семь жизней - 2008 - жылы Габриеле Муччино тарткан америкалык драма. Тасмада баш каармандын ролунда Уилл Смит катышат
 • чыгуунун өмүр цикли сыяктуу, програмды иштеп чыгуунун өмүр цикли програмды түзүүдө програмчы пайдаланган каражаттар. Програмды иштеп чыгуунун өмүр цикли
 • Өмүр бою каралашуу менен багуу келишими киреше алуучу жаран өзүнө тийиштүү турак үйүн, ижарасын, жер участогун же башка түбөлүк кыймылсыз мүлкүн
 • баатыр. Эпос боюнча Манас Жакып байдын баласы. Негизинен Манас баатырдын өмүр баяны төмөнкү темалардан куралат: Манастын төрөлүшү жана балалык чагы Манас
 • Маманов Өмүр 1923 - жылы 15 - июлда, Сузак районунун Багыш айылында туулган. 1942 - жылдын сентябрь айынан, 1946 - жылдын февраль айына чейин Улуу Ата Мекендик
 • Ногоев Өмүр 15. 10. 1927, Суусамыр өрөөнү, 1 - Май кыштагы - 30. 8. 2008, ошол эле жер - элге билим берүүнүн отличниги 1968 эмгектин жана согуштун ардагери
                                     
 • Чоюке Өмүр уулу 1863 - 1925 - манасчы. Бугунун Арыкмырза уруусундагы байым уругунан чыккан белгилүү манасчы Чоюке өмүр уулу 1863 - жылы Ысык - Көлдүн Түргөн
 • өмүр бою сакталуучу арка нерв түтүгү болуп, андан мээ жана жүлүн пайда болгон. Сууда жашоочуларды н колкосунда метомердүү бакалоор жылчыкчалары өмүр бою
 • Өмүр бою эркиндигинен ажыратуу кээбир өлкөлөрдүн кылмыш - жаза мыйзамдарында албетте, негизги жаза катары гана колдонулуучу жазанын бир түрү. Өмүргө
 • Өмүр уулу Мамбетаалы 1871 - 1924 Зергер. Ат - Башы өрөөнүндөгү Ача - Кайыңды деген жерде төрөлгөн. Токтогул, Нурманбет аттуу усталардын нускасын алган. Ал
 • жазуу тарыхый, көркөм жана илимий проза жанры. Адабияттаанууда жазуучунун өмүр жолу жазылат. Бул же тигил акын же жазуучунун чыгармачылыгын изилдөө ишинде
 • мүчөсү Кыдырбаева Раиса Заитовна Маалымдама китепте Кыргыз элинин манасчыларынын өмүр баяндары жана чыгармачылыктары жөнүндө кыскача маалыматтар камтылган.
 • Өмүр сүрүүгө укук эларалык укуктар жана демократиялык өлкөлөрдүн көпчүлүгүнүн конституция лары, а. и. КР Конституциясы менен да коргоого алынган адамдын
 • рента алуучунун өмүрү өткөнгө өмүр боюу рента чейин белгиленишине жол берилет. Өмүр боюу белгиленген рента жаранды өмүр боюу кароо менен багуу шартында
 • Нью - Джерси үчүечү орунда турат. Нью - Джерсинин абагында саналуу гана адамдар өмүр бою эркинен ажыратылсын деген өкүм менен камакка алынышкан. Ошондой эле Корзайн
 • Георгийдин орденин алды Гүлнур Сатылганованын өмүр баяны Супер Инфо Кыргыз Веб Гүлнур Сатылганованын өмүр баяны ТАҢШЫ, ГҮЛНУР Азаттык үналгысы. Жарыяланган
 • 322 - жылдан баштап өмүрүнүн акырына чейин Ликейдин схолархы. Теофрасттын өмүр баяны Диоген Лаэритийде баяндалган. Диоген Теофрасттын эмгектеринин 4 каталогун
 • Фрунзе шаары, Кыргыз ССР, СССР - Кыргыз Мамлекеттик жана саясий ишмер, Бишкек шаарынын мэри 2014 - 2016 Өмүр таржымалы Бишкек шаарынын расмий сайтында
                                     
 • Биоз - гр. bios өмүр татаал сөздөрдүн өмүр жана ага байланыштуу процесстерди туюндурган бөлүгү мисалы, анабиоз, парабиоз Кыргызстан улуттук энциклопедиясы:
 • объекттин, предметтин тигил, же бул түрдөгү көрүнүшү, анын жашоосунун, өмүр сүрүшүнүн тышкы формалары. Маңыз ж - а К. бири - бири м - н дайыма тыгыз байланышкан
 • баштан аяк узун жомок кылып айтып берет, Алмамбет Манаска келгенге чейинки өмүр жолун өзү айтса, көпчүлүк варианттарда Көкөтөйдүн ашы Толтой бала кезинде
 • чиркөөсүнүн жана Ватикан мамлекетинин башчысы. Кардиналдар коллегиясы тарабынан өмүр бою шайланат 1389 - жылдан кардиналдардан Кыргызстан улуттук энциклопедиясы:
 • Жер участогуна өмүр бою мураскорлук ээлик укугу жер участогун пайдалануунун туруктуу мөөнөтсүз укугу менен бир катарда мамлекеттик же муниципалдык
 • мамлекетке өзгөчө эмгек сиңиргенде мамлекет же анын субъектиси тарабынан өмүр бою акча төгүмүнүн туруктуу төлөнүүсү, социалдык жактан камсыздоонун бир
 • баш каармандын тагдыры ээлейт, чыгармадагы негизги маселе ошол каармандын өмүр тагдыры аркылуу чечилет. Повестте доордун татаал карама - каршылыктары романдагыдай
                                               

Жети өмүр

"Жети өмүр" - 2008-жылы Габриеле Муччино тарткан америкалык драма. Тасмада баш каармандын ролунда Уилл Смит катышат да, ал жети адамдын өмүрүн өзгөртөт. Андан сырткары тасмага Розарио Доусон, Вуди Харрелсон, Барри Пеппер да катышат. Тасма 2008-жылдын 19-декабрынан тартып АКШнын театрларында жана Канадада "Columbia Pictures" көргөзүп баштаган. Терс сын-пикирлер айтылганына карабастан тасма дүйнөлүк театр кассаларынан 8.168.201 каражат топтогон.

                                               

ПРОГРАМДЫ ИШТЕП ЧЫГУУНУН ӨМҮР ЦИКЛИ

-Цикл жизни разработки программ) – компьютердик програмды иштеп чыгууда колдонулган кадамдар. Маалыматтар системин иштеп чыгуунун өмүр цикли сыяктуу, програмды иштеп чыгуунун өмүр цикли – програмды түзүүдө програмчы пайдаланган каражаттар. Програмды иштеп чыгуунун өмүр цикли төмөнкү алты кадамдан турат: Проблемди анализдөө, Програмды иштеп чыгуу, Програмды коддоо, Програмды тестирлөө, Чечимдерди формалдаштыруу, Програмды тейлөө.

Users also searched:

өмүр,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

өмүр

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →