Back

★ Коомдук институт

                                               

Саясий тутум (коомдун)

Саясий тутум – 1) мамлекеттин, саясий партиялардын, коомдук жана дин уюмдарынын конституциялык-укуктук статусун белгилөөчү жана алардын өзара мамилелерин жөнгө салуучу ченемдердин жыйындысы, 2) мамлекеттик бийликти жүзөгө ашырууга катышуучу мамлекеттик жана коомдук органдардын жана уюмдардын жыйындысы.

                                               

Брюль

Брюль – Германиядагы шаар. Түндүк Рейн-Вестфалия жеринде. Калкы 44.6 миң. Рейн дарыясынын өрөөнүндө, Кёльн менен Бонн шаарынын ортосунда жайгашкан. 1285-ж. шаар статусун алган. 1469-жылдан Кёльн курфюрлугунун борбору, 1597-жылдан жайкы резиденциясы. Чептин ордуна кооз салтанат тепкичтүү Аугустусбург сарайы курулган. 1740-ж. Франциялык кенен парк, англиялык парк уюшулган, паркта Фалькенлуст аңчылык замогу бар. Сарай жана аңчылык замогу Бүткүл дүйнөлүк мурастын тизмесине кирген. Франциск монастрынын бир аз бөлүгү, Ыйык Мария чиркөөсү сакталган. Федерация финансы, коомдук башкаруу академиялар ...

                                               

Адвокатура

Адвокатура - жарандарга жана уюмдарга укуктук жактан жардам көргөзүү, сот жана башка органдарда алардын кызыкчылыгын коргоо үчүн түзүлгөн атайын институт. Адвокатуранын алгачкы формалары байыркы Грецияда эле белгилүү болгон, сот процессинде соттошкон тараптардын сөзүн жазып берүүнү кесип кылышкан - логографтардын пайда болушуна алып келген. Байыркы Римде сотто жактардын коргонуусун туугандары, достору жана белгилүү патрицийлер аткара алышкан. Кийинчерээк патрондор башкаларга да укуктук жардам бере баштаган: кардарларын сотто коргогон, мыйзамдарды түшүндүрүшкөн, кеңеш беришкен, келишим түзү ...

                                               

Сот адилеттигине болгон мүмкүнчүлүк

Сот адилеттигине болгон мүмкүнчүлүк – ар бир адамдын соттун адилеттүү териштирилишине жана соттук коргоого болгон укугунун жүзөгө ашырылышына кепилдик берген жалпыга таанылган укуктук принцип. Тактап айтканда, адамдын укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулса укуктук коргоо каражаттарын издеп жана алууга, ошондой эле эч кандай тоскоолдуктарсыз соттук коргоого алынуу мүмкүнчүлүгү. Аялдардын сот адилеттигине болгон мүмкүнчүлүгүнүн укуктук базасын мыйзам чыгаруу деңгээлинде кабыл алынган ченемдер түзөт: КРнын Конституциясында эркектер менен аялдардын бирдей укуктары менен эркиндиктери, а ...

                                               

Дүйнө жүзүндөгү климаттын өзгөрүүсү

Дүйнө жүзүндөгү климаттын өзгөрүүсү – бүгүнкү күнү бүткүл дүйнө жүзү боюнча кеңири масштабда болуп жаткан өзгөрүүлөр. Мындай өзгөрүүлөрдүн катарына убакыттын өтүшү менен бүтүндөй Жер планетасынын же анын айрым чөлкөмдөрүндөгү климатынын туруксуз көрсөткүчтөрү кирет. Ал он жылдык мөөнөттөн баштап миллиондогон жылдарга чейинки мөөнөттө топтолгон көрсөткүчтөрдүн аба-ырайынын параметрлериндеги статистикалык четтөөлөрү менен аныкталат. Бүгүнкү күнү климаттын өзгөрүүсү дүйнө жүзүндөгү көптөгөн өлкөлөрдө, ошондой эле Борбордук Азияда олуттуу көйгөйлөрдү жаратууда. Климаттын өзгөрүүсү адамдын өмүр ...

                                               

Кыргыз малекетинин герби тууралуу

Символикада бүркүттүн сүрөтүнүн берилиши коомдук жана тарыхый изилдөөлөрдө. Шергазиев Алмазбек Жакшылыкович – Кыргыз билим берүү академиясынын педагогикалык кадрлардын кесиптик чеберчилигин жогорулатуу, даярдоо жана кайра даярдоо борборунун директорунун орун басары Кыргыз Республикасынын Гербиндеги негизги сүрөттөрдүн бири тоо бүркүтү, Манас менен Семетейдин Акшумкарынын сүрөтү түшүрүлгөн. Символикада бүркүт жогорку бийликти, зордукту жана бийлик кылууну түшүндүргөн. Ошондой эле бүркүт күчтүн, ылдамдыктын, туруктуулуктун жана баатырдыктын, таза жеңиштин, эргүүнүң жана руханий жактан көтөрү ...

                                               

Тyркияда мугалим даярдоонун тарыхый өзгөчөлөктөрy

Др. Кадиян БООБЕКОВА, Кыргыз-Түрк "Манас" Университети Мугалим дегенде баарынан мурун: өз тармагында керектүү жана жетиштүү билимге ээ болгон, мугалимдик кесиптин сырларын ар тараптуу билген, ойлонгон, суроо сураган, жаңыланууга жана өнүгүүгө өз салымын кошо турган, дайыма өз билимин өркүндөтүү үстүндө иштеген, коомго кызмат кылууну эң башкы принциби деп билген, кесибин сүйгөн жана аны дайыма өнүктүрүү үчүн аракеттенген, демократ, динден тышкары ойлонгон, активдүү, инсан укуктарына таянган мамлекетине болгон өз милдетин жана жоопкерчилигин билген, өз элинин моралдык жана ахлактык баалуулук ...

                                     

★ Коомдук институт

Коомдук институт – адамдар ортосундагы ар дайым кайталанып жана пайда болуп туруучу мамилелер. Коомдук институт – иш-аракети конкреттүү коомдук функцияларды аткарууга багытталган адамдардын, топтордун, мекемелердин туруктуу топтому. Мисалы, үй-бүлө, мамлекет, билим берүү, саламаттыкты сактоо мекемелери. Коомдук турмуштун 4 чөйрөсүнүн ар биринин өз институттары бар. Коомдук турмуштун чөйрөлөрү: 1) экономикалык – материалдык өндүрүш процессиндеги мамилелер, экономикалык чөйрөгө тиешелүү институттар: завод-фабрика, банк, базар жана фирмалар, 2) социалдык – ар кыл социалдык жана жаш курактагы топтордун ортосундагы мамилелер, социалдык кепилдиктерди камсыздоо боюнча ишмердик. Социалдык чөйрөгө караган инттар: коммуналдык кызматтар, билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык камсыздоо системалары, байланыш ишканалары ж. б., 3) саясий-жарандык коом менен мамлекет менен саясий партиялар ортосундагы мамилелер. Саясий системага караштуу институттар: мамлекет, парламент, өкмөт, сот системасы, саясий партиялар, 4) рухий – рухий дөөлөттөрдү жаратуу, сактоо, таркатуу, пайдалануу процессинде пайда болуучу мамилелер. Рухий чөйрөнүн институттары: билим берүү, илим системасынын мекемелери, театрлар, музейлер.

                                     

1. Колдонулган адабияттар

 • Кыргызстан” улуттук энциклопедиясы: 4-том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2012. 832 бет, илл. ISBN 978 9967-14-104 -9.
                                     
 • Социалдык институт орус. Социальный институт коомдук турмуштун маанилүү чөйрөлөрүндөгү адамдардын ишмердигин көзөмөлдөгөн жана жөнгө салган коомдун
 • бараткан мезгилде эркектер союздарына атаандаш катары пайда болгон коомдук институт Аялдар үйлөрү жаш курактык топторго карата чогулуп, ар түрдүү жөрөлгөлөрдү
 • Коомдук саясат институту IPP - Кыргызстандагы коомдук бирикме. Коомдук саясат институту орусча - Институт общественной политики, англисче - The Institute
 • стадиясында коомдо жана коомдук турмушта үстөмдүк абалга жетүүгө күрөш жүргүзүү үчүн эркектер уюму катары пайда болгон коомдук институт Эркектер союздарынын
 • коомдун 1 комплекстүү конституциялык - укуктук институт катары мамлекеттин, саясий партиялардын, коомдук жана дин уюмдарынын конституциялык - укуктук статусун
 • педагогикалык институту ачылган. 1992 - ж. Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институт 1994 - жылдан И. Арабаев атындагы КМПУ деп аталат. Учурда университетте
 • жөнгө салуучу укуктук ченемдердин жыйындысын билдирген жарандык - укуктук институт объективдүү маанидеги М. укугу 4 кандайдыр бир субъектиге менчик укугунда
 • калтырбай адамдардын жүрүм - турумун теске салуу функциясын аткаруучу социалдык институт Массалык ишмердикти жөнгө салуучу башка формалардан укук, өндүрүштүк - административдик
 • аборигендерин жана Торрес кысыгындагы аралдардын жашоочуларын изилдөөчү институт университеттер, китепканалар, улуттук галерея, илим жана техника улуттук
 • изилдөө институтунун директорунун орун басары, ушул эле жылдын декабрында институт жоюлгандан кийин Кыргыз Агробизнес борборунун кенешчиси. 1993 - ж. декабрынан
 • турат. Үй - бүлө ар дайым эки жактуу мүнөзгө ээ: бир жагынан социалдык институт экинчи жагынан өзүнүн мыйзамдары боюнча өнүккөн жана функционалдашкан
 • Кара - Көл технологиялык институту орусча - Кара - Кульский технологичекий институт Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин
                                     
 • Ыйык Мария чиркөөсү сакталган. Федерация финансы, коомдук башкаруу академиялары, европалык институт музейлер бар. Металл иштетүү, кагаз өнөр жайы иштейт
 • менен уюшулган жергиликтүү, мамлекеттик же эл аралык деңгээлдеги атайын институт ӨЭУ ар кандай багыттагы маселелерди чечет, карапайым адамдардын муктаждыгын
 • Университетинин КУУ мурдагы ректору, ага чейин - аталган университеттин институт директору 2010 Учурда Исхак Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин
 • салыштырмалуу Гарвард 34, 5 млрд каржылык кайрымдуулугу менен эң чоң академиялык институт болуп эсептелинет. Гарвард эң ири жогорку изилдөө университети болуп саналат
 • кесиптери окутулуп баштаган. 1948 - жылы мектеп соода мектебинен чоң техникалык институт жана изилдөө университетине чейин өскөндүгүн белгилөө максатында атын өзгөрткөн
 • башчысы - губернатору болуп иштеген. 2009 - жылдан Кыргызмамжердолбоор мамлекеттик институт - ишканасынын директору болуп эмгектенүүдө. Мамлекеттик кызматтын 3 - класстагы
 • таануу мурдагы Лазеревский институтунун кытай бөлүмүнө өткөн, кийин бул институт күтүүсүздөн жабылып кал - гандыктан, 1953 - жылы өз эрки менен Москвадагы С
 • жана башка органдарда алардын кызыкчылыгын коргоо үчүн түзүлгөн атайын институт Адвокатуранын алгачкы формалары байыркы Грецияда эле белгилүү болгон
 • окуу - илимий - методикалык комплекс түзүлгөн, университеттин алдында 5 коллеж, 2 институт 1 көркөм академия иштейт. ЖАМУда студенттин өзү тандап алган адистигине
 • материалдары. - Бишкек, 2019. С.224 - 232. ISBN 978 - 9967 - 15 - 949 - 5. Каратаев О. К. Институт тарханства в древности и средневековье Тарыхчы жана публицист Т.Чоротегиндин
 • Уюштуруучулар Граждандык укуктук бирикме уюму, Эл аралык Республикалык институт 2014 - ж., октябрь - Аялдын жашоосу коомдун күзгүсү аттуу Республикалык
 • Автореферат диссертации... кандидата исторических наук: 07.00.09. АН УзССР. Институт востоковедения им. А. Р. Беруни. - Ташкент, 1989. 21 с. Машрапов Т.Т
                                     
 • история. - Автореф. дисс. . канд. ист. наук. - Ташкент, 1988. - 19 с. Институт востоковедения АН Узбекистана Этноним кыpгыз по данным Махмуда Кашгаpи
 • ооруканалар, маданият үйлөрү, китепканалар ачылган. Космосту изилдөө боюнча институт ачылып, айдын топурагын ала турган атайын аппарат жасалган. Токтогул ж
 • Университети МУК Кыргыз - Түрк Манас Университети КТМУ Высший Военный институт Вооруженных Сил Кыргызской Республики Жалал - Абад Мамлекеттик Университети
 • Кыргызстана: ретроспектива, современность и сценарии будущего развития. Институт экономических стратегий Центральная Азия. Москва - Алматы, 2007. - сс.4 - 26
 • факультет түзүлгөн. Алар: биология, физика - математикалык, адабият жана коомдук илимдер. Институт алгачкы окуу жылын 1932 - жылдын 30 - октябрында баштаган, ал эми 1932
 • научно - практической конференции, Казань, 26 - 28 июнь 2008 г. Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2009. - С. 124 - 129. Формирование татарской

Users also searched:

коомдук институт, кыргызстан мекемелери. коомдук институт,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →