Back

★ Калаа

                                               

Орусия Советтик Социалисттик Федеративдик Республикасы

Орусия Советтик Социалисттик Федеративдик Республикасы - КСРБ нын курамында болгон мамлекет. Башкалаа сы жана ири экономикалык маданий борбору - Москва шаары.

                                               

Украина Советтик Социалисттик Республикасы

                                               

Белорусь Советтик Социалисттик Республикасы

Белорусь Советтик Социалисттик Республикасы - КСРБ нын курамында болгон мамлекет. Башкалаасы жана ири экономикалык маданий борбору - Минск шаары.

                                               

Закавказ Советтик Социалисттик Федеративдик Республикасы

Закавказ Советтик Социалисттик Федеративдик Республикасы - федерация Азербайжан Советтик Социалисттик Республикасы, Армения Советтик Социалисттик Республикасы и Грузия Советтик Социалисттик Республикасы, существовавшая в 1922 - 1937 годах, одна из республик-учредителей Советтик Социалисттик Республикалaр Союзу.

                                               

Сулайман тактысы

Бахрам Гурдун согуш олжосун ыйгарышы Табаринин жазуусунда: Бахрам Гур Хазар түрктөрү менен согушуп бүткөн соң Кавказ тоолорун аралап Шиз ибадатканасына сыйынганы барат. Түрктөр менен болгон согушта жеңишке жетип, андан түшкөн алтын баалу бермет асыл таштарды, туткунга түшкөн аялдардын баарысын ибадатканага кызматка жана белеке тапшырат. Гензек Хусру Парвиздин доорунда Хусру Павиздин жайында жашоочу жайы Урмия дарыясынын жээги, Мерага жана Табриз шаарларынын чет жагы, Лиланга жакын жер болгон. Ага жакын жерде Жанар тоолору болгон жана Адур Гушнасп ибадатканасында жер алдынан чыккан газдарда ...

                                     

★ Калаа

Калаа

1) өнөр-жай, соода-сатык, маданият мекемелери бар, калк көп жашаган ири пункт, шаар,

2) борбор маанисинде, административдик-саясий борбор. Өкмөт турган жер, министрликтердин, ведомстволордун борбору.

                                     

1. Колдонулган адабияттар

 • Кыргызстан” улуттук энциклопедиясы: 3-том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2011. 784 бет, илл. ISBN 978 9967-14-074-5.
                                     
 • Кой Кырылган Калаа - Каракалпак Республикасынын Өзбекстан Төрт - Көл районундагы байыркы шаар калдыгы. Биздин заманга чейинки 4 - биздин замандын 4 - кылымнын
 • Тешик - Калаа 7 8 - кылымдар - га таандык чеп калдыктары. Өзбекстандын курамындагы Кара - Калпакстандын Төрткүл районундагы Бүркүт - Кала оазисинде жайгашкан
 • чакырым узактыкта биздин эрабыздын VII - кылымында курулган. Анын озүнө дегерли 3 миңдик тарыхка ээ жана Темирландын сулалеси үчүн борбордук калаа болчу.
 • кыргыздардын жери Саякбай Каралаев, 1. 31, 42, 192 кол өнөрчүлүк өнүккөн калаа Сагымбай Орозбаков, 2. 179, 319, 350 катары да сүрөттөлөт. Географиялык
 • саны 672 000 2009 - жыл адам менен Германиянын бешинчи орундағы шаары. Калаа четиндеги конуштарды кошкондо, калкынын саны 2 295 000 жашоочуну түзөт.
 • кылымда Жидгил Жадгал округуна караган шаар. Араб - фарсы адабияттарында ал калаа жөнүндө айрым маалыматтар кезигет. Истахри 10 - к. А. Шаш округуна кирет
 • Дөңгө - топоним. Орго кандын ымалаштарынын бири Кемен кандын мекени, калаа Сагымбай Орозбаков, 2. 73 Манас энциклопедиясы Мамлекеттик тил жана энциклопедия
 • топоним. Нескара менен Манастын урушунда кытай балбаны Даң - даң башкарган калаа катарында эскерилет Сагымбай Орозбаков, 1. 219 Манас энциклопедиясы Мамлекеттик
 • чоңдугу боюнча Фергана өрөөнүндөгү төртүнчү Аксыкен, Куба, Оштон кийинки калаа болгон. 10 - к - дын 30 - жылдарында Ө - дө кол өнөрчүлүк, соода өнүккөн алгачкы
 • Алпейими баарын сактаар. Теңирим давлат берди, Ааламга адам келди. Айыл - калаа сүйүнчү - үү Арыштар кадам келди - ии Кең пейилге даалат берди, Касиети бассын
                                     
 • Каңгуш - топоним. Манас эпосунда: Карагайлуу талаа бар, Каңгуш аттуу калаа бар Сагымбай Орозбаков, 1. 232 - деп баяндалат. 10 - кылымдагы Аль - Истахринин
 • 658, 659 - б. 2. Кубайыс - топоним. Кыргыздардын катаган уруусу жашаган калаа Сагымбай Орозбаков, 2. 199 Манас энциклопедиясы Мамлекеттик тил жана
 • келген жолоочу, соодагерлер кирип - чыгып турчу экен. Ушул дарбаза аркылуу калаа ичиндеги байлар, бектер уюштурган улак, күрөш жана башка оюн - зоокторго катышуу
 • курулуштун башаламан өсүп - өнүгүшүн, шаардык калктын ошол өздөрү жашаган калаа менен байланышын, кыскасы, шаар турмушунун карама - каршылыктарын сүрөттөгөн
 • айыл болгон. Ак - Суу - 1985 - 1993 - жылдары шаар болгон, азыр айыл. Борбор Калаа Облустардын борборлору Башка шаарлар Айдаркен Балыкчы Баткен Бишкек Жалал - Абад
 • 1301 - жылы болсо, ал Йенишехирди айланасы менен каратып, Йенишехирди борбор калаа кылган. Ушундан улам, күнүбүздө мамлекеттин негизделишин айрымдары 1299 - жыл
 • менен айтышып, Манас айтып элге таанылган. Кыдыралынын Манастын Борканга калаа курдурганы Манастын зилдей чоң, оор ташты көтөргөнү Манастын Мардигилең
 • Ортосунда чачынын Отуздай чычкан сороңдоп. Ороңгу жайын сурасаң, Отуз калаа улугу, Зуң кытайдан уругу, Эркек эмес катындан, Эрегишкен душмандан, Далайдын
 • калбастан, бир нече убакыттан кийин кайрадан борбор калаа болуп тандалган. Тегеран шаарын борбор калаа кылуу жөнүндө биринчилерден болуп Ага Мухаммад - хан
                                     
 • жандык менен өсүмдүк калдыктарынын үлгүлөрүн жыйнап, кендерден сынамык алуу калаа камералдык иштерин аткаруу - талаада чогултулган геологиялык материалдарды
 • Флотунун.Алар, бул ири жана сильнейшим жалал - Борбордук Азия. Ташкент, борбор калаа Өзбекстандан, штаб - квартирасы Советтик штабс - округунун жана 20 - февралынан
 • айткан экен. Сейдеден 3 басма табак көлөмүндө жазылган Манастын Ферганага калаа курдурганы деген үзүндү Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Кол жазмалар
 • октрябрь 24, 1862 басып алышкан. 1862 - жылдын Жетинин айында ноябрь калаа талкаланган. Эки жыл өткөндөн соң, анын ордуна казак пикети орнотулуп
 • алар окуу куралдары жана каражаттары менен толук жабдылган эмес. Борбор калаа Лусакада Түштүк Африкадагы эң ири окуу жайларынын бири Замбия универститети
 • мамлекеттик гимни 1944 - 1991 ССРC дин 1945 - жылдан кийинки картасы Борбор калаа Москва Ири шаарлары Москва, Ленинград, Киев Ташкент, Баку, Харьков, Минск
 • Кокон хандыгы өзб. Qoʻqon xonligi Борбор калаа 1709 - 1732 Эски - Коргон 1732 - 1876 Кокон Тил Өзбек Дин Ислам Аянт 220 тыс. км² Калк өзбектер, тажиктер
 • Патриотическая песнь 1990 - 2000 ССРС тин кулоо кезиндеги ОССФР дин аймагы. Борбор калаа Москва Тил Орусча Телефон коду 7 Аянт 17 075 миң км² 1 - чи ССРСте Калк 147
 • алтымыштагы Тейитбек хандын ролун ойнойт. Ушул ролу менен жаш актер борбор калаа Фрунзедеги театр журтчулугунун оозуна дароо алынат. Кыргыз театрына актердук
 • Монгол империясы Монголын Эзэнт Гүрэн Yeke Mongγol ulus империя Борбор калаа Каракорум, Ханбалык Тил Ортомоңгол тили Өтүүчүлүк Кыпчак талаалары Хорезмшахтар
                                     
 • мүмкүн. Бул капчыгайдан күн жүрүштө 72 километр 12 фарсах жерде Яр деген калаа болгон. Анын 3 мин аскери болгон. Бул жер жикилей уругунун борбору болуп
Парфян падышалыгы
                                               

Парфян падышалыгы

Парфия - б. з. ч. 250-жылда Каспий деңизинин түштүк жана түштүк-чыгышында азыркы Түркмөнстандын аймагындагы Парфия страпиясында пайда болгон байыркы мамлекет.

Users also searched:

калаа, кыргызстан мекемелери. калаа,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →