Back

★ "Кыргызстан” улуттук энциклопедиясы

                                               

Бремен

Бремен – Германиядагы шаар. Бремен жеринин – администрациялык борбору. Калкы 548 миң. Везер дарыясынын төмөнкү агымындагы деңиз порту. Машина куруу, тамак-аш, металлургия, химиялык, жыгаччылык өнөр жайы, университет, музей бар. 8-кылымдын аягынан белгилүү. Кылымдын орто ченинде Ганза өлкөсүнүн негизги шаарларынын бири болгон. 1646-жылдан эркин империя шаары, 1815–1933-ж. эркин шаар. Роман-готика стилиндеги сепилдер сакталган.

                                               

Облус

Облус - администрациялык – аймак, жер, край, кандайдыр бир аймактын мерчемдүү белгилери, ошондой эле географиялык объектиде бир нерсенин таралышы боюнча бөлүнгөн бөлүгү. Облус – КМШ өлкөлөрүндөгү жана бир катар мамлекеттердеги негизги административдик-аймактык бирдик. Облус табигый жана экономикалык шарты, аймактык өзгөчөлүгү, калктуу пункттардын ири өнөр жай очокторуна жакын жайгашуусу боюнча бөлүнөт. Кыргызстанда 7 облус бар. Ар бир облус райондорго бөлүнөт.

                                               

Рельеф

Рельеф – өзүнө негиз жана фон болуп кызмат кылган тегиздиктеги скульптуралык сүрөттөмө. Рельеф композицияны тегиздикке перспективалык жол менен түшүрүү, түр үлгүсүн жумурулап келтирүү, татаал көрүнүштөр менен архитектуралык жана пейзаждык ыргактарды сүрөттөө мүмкүндүгүн түзөт. Негизги түрлөрү – барельеф жана горельеф.

                                               

Нептуний

Нептуний, Np – элементтердин мезгилдик системасынын III тобундагы химиялык элемент. Катар номуру 93, ат. м. 237. Нептунийдин массалык сандары 228Np – 241Np болгон 14 изотобу белгилүү, алардын ичинен бир кыйла туруктуусу 237Np. Н-ди 1934-жылыитал. физик Энрико Ферми нейтрондун уранга тийгизген таасиринен алган, бирок аныктоого мүмкүн болгон эмес. 1940-жылыамерикалык физиктер Э. Макмиллан жана Ф. Эйбельсон ядролук реакциянын негизинде синтездеп, аны Нептун планетасынын атынан аташкан. Ал – күмүш түспөл, жумшак, оор металл. Б. эрүү t 1134˚С, кайноо t 4200˚С, бирикмелеринде +3, +4, +5, +6 жана ...

                                               

Плутоний

Плутоний, Pu – элементтердин мезгилдик системасынын III тобундагы радиоактивдүү химиялык элемент. Катар номери 94, атомдук массасы 244. Плутонийдин массалык сандары 232 Pu - 246 Ри болгон 15 изотобу белгилүү, алардын ичинен бир кыйла туруктуусу 244 Ри. Плутонийди 1-жолу 1940-ж. Г. Сиборг жетектеген америкалык радиохимиктер уранды нурлантуудан 239 Ри изотобун алышкан. Плутоний – ак, жалтырак металл, балкып эрүү t 640°С, кайноо t 4082°С, бирикмелеринде +2ден, +7 окистенүү даражаларын көрсөтөт. Плутоний галогендер менен фторид, хлорид, бромид, йодиддерди пайда кылат. Плутоний галогениддерин в ...

                                               

Гелий

Гелий -, Не элементтердин мезгилдик системасынын VIII тобундагы химиялык элемент. Катар н. 2, ат. м. 4.003, тыгыздыгы 0.178. 1895-ж. англ. химик У. Рамзай клевеит мпнералынан бөлүп алган. Жер кыртышында массасы боюнча 310 -7 %тп түзөт. Абада көлөмү боюнча 0.0005%, жаратылыш газында 10%ке чейин кезигет. Ал космосто кеңири таралып, Күн, жылдыз атмосферасында жана метеориттердин курамында жолугат. Жаратылыш гелийи эки туруктуу пзотоптон турат. Кадимки шартта түссүз, жытсыз, бир атомдуу инерттүү газ, кайноо t 268.93°С. Кадимки басымда суюк гелий канчалык муздатса да катпайт. Жогорку басым алды ...

                                     

★ "Кыргызстан” улуттук энциклопедиясы

Кыргызстан” улуттук энциклопедиясы - табият, тарыхы, илим, искусство, техника, экономика жана башка тармактарды, ошондой эле дүйнөлүк цивилизациянын азыркы жана өткөндөгү урунттуу учурларын чагылдырган фундаменталдуу энциклопедиялык басылма. Энциклопедиянын" тарых, философия жана укук”," тил-адабият жана искусство”," география, геология жана экология” ошондой эле" табият жана так илимдер” редакциялары атайын редакциялык комплекс тарабынан даярдалат. Башкы редактор Асанов Ү.А., жооптуу редактор Андашев Д. Б.

                                     

1. Редколлегия мүчөлөрү

 • Жээнбаев Ж. Ж.
 • Оторбаев К. О.
 • Ахматов Т. К.
 • Мурзубраимов Б. М.
 • Бримкулов Улан Нургазиевич.
 • Садыков Т. С.
 • Алымкулов К. А.
 • Токтосунов А. Т.
 • Жакиев Б. Ж.
 • Осмонбетов К. О.
 • Шаршеналиев А. Ш.
 • Орузбаева Б. О.
 • Бөрүбаев Алтай Асылканович.
 • Мадумаров А. К.
 • Какеев А. Ч.
 • Акматов Казат Акматович.
 • Досбол Нур уулу.
 • Жайнаков А. Ж.
 • Жумагулов Ч. Ж.
 • Айтматов Чыңгыз Төрөкулович.
 • Бекбоев Исак Бекбоевич.
 • Чубаков Т. Ч.
 • Алагушев Балбай Алагушевич.
 • Бейшеев З. Б.
 • Асанканов А. А.
 • Ажыбеков А. А.
 • Мамытов А. М.
 • Жумагулов Т. Р.
 • Акматалиев Абдылдажан Акматалиевич.
 • Жапаров А.Ү.
 • Акунов Аалыбек Акунович.
 • Мусакожоев Ш. М.
                                     
 • өлчөмүн мисалы, километр, сантиметр туюндуруучу бөлүгү. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 5 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • 1901 - жыл 1 - январдан 2000 - жыл 31 - декабрга чейинки мезгил 20 - к. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 4 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • башка мамлекеттин бийлиги астында турган аймак, мамлекет. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 5 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил
 • ар кандай убактылуу түзүлмөлөр мисалы, шайлоо округу Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 5 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • Роман - готика стилиндеги сепилдер 11 16 - кылым сакталган. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 2 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • боюнда Питсбург, Цинциннати, Луисвилл шаары жайгашкан. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 5 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • Боюнда Ноксвилл, Чаттангуа, Флоренс ж. б. шаарлар жайгашкан. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 6 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • пайдаланылат. Боюнда Уичито, Талса, Литл - Рок шаарлары жайгашкан. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 1 - том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана
 • айырма көбүнчө лексикадан жана сүйлөөдөн даана байкалат. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 5 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
                                     
 • рельефине, геологиялык түзүлүшүнө карата ар түрдүү болот. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 3 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • жыл 12 Ай айларына тете келген календарь жылы 354, 367 Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 3 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • 1949 - жылдан Бавррия ГФРдин жери катары анын курамында. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 1 - том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана
 • композиторлору И. Брамс жана Я. Менделъсон ушул шаарда төрөлгөн. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 2 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • календары боюнча июль кулжа деп аталат же 4 - айга туура келет. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 3 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • Талас, Чүй, Ысык - Көл бар. Ар бир облус райондорго бөлүнөт. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 5 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • 1931 32 - жылы Кузнецк, 1932 61 - жылы Сталинск аталган. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 5 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • даярдалат 1939 - жылдан Кыргызстан композиторлор союзу иштейт. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 4 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • жылдызында, ал эми 20 - июлдан кийин Бөйөн топ жылдызында болот. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 3 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
                                     
 • живописчи В. И. Суриковдун музей - чарбагы, китепканалар бар. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 4 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • бирдей мааниде 2 өз ишинде чеберчиликке жетишкен киши. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 1 - том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана
 • жана энциклопедия борбору - Б.: 2004, ISBN 9967 - 14 - 020 - 8 Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 2 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • Орто мектеп, китепкана, ФАП бар. Соода жайлары иштейт. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 5 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • чарбаларында эмгектенет. Орто мектеп, китепкана, ФАП бар. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 5 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • негизинен мал менен алектенип, дыйканчылыкта эмгектенет. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 3 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • бөлүгү тегеректин борбору Бир нерсенин негизи, чордону. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 2 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • Клуб, медпункт бар. Тамактануу жайы, наабайкана иштейт. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 3 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • Маанилүү шаарлары жанаа порттору: Омаха, Канзас - Сити ж. б. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 5 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • көркөм сүрөт бар. Красная Горка музей - коругу уюштурулган. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 4 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
 • эмгектенет. Орто мектеп, китепкана, амбулатория, дарыкана бар. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 5 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
                                     
 • чарбасында эмгектенет. Эки үй - бүлөлүк врачтар тобу иштейт. Кыргызстан улуттук энциклопедиясы 3 - том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик
Альтернариоз
                                               

Альтернариоз

Альтернариоз - өсүмдүк илдети. Аны мите козугарын пайда кылат. Картошка, алма, алмурут, барсылдак альтернариозу белгилүү. Илдеттүү өсүмдүктү каратак басып, өсүмдүк ткандары акырындык менен солуйт. Ал көбүнчө өсүмдүктүн урук түйүлдүгүндө өөрчүп, үрөн өнбөйт. Ага каршы күрөшүү чаралары: үрөндү химиялык препараттар менен дарылоо, аңызды өсүмдүк калдыгынан арылтуу, которуштуруп эгүүнү туура жүргүзүү.

                                               

Аппорттор

Аппорттор - акцияга төлөө үчүн акционердик коомго түшкөн мүлк. Булар товарлар, соода жана өнөр жай ишканалары, акча капиталынын белгилүү бир суммасына теңештпрплүүчү жана баалануучу курулушгар түрүндө берилиши мүмкүн. Көпчүлүк учурда уюштуруучулар түзүлүп жаткан акцпонердик коомдорго аппорттор катары жогорку баа менен өз ишканаларын жана товарларын беришет да, натыйжада мүлктүн анык баасына салыштырмалуу алар акцияларды кыйла арбын алышат.

Users also searched:

"кыргызстан” улуттук энциклопедиясы, “кыргызстан” улуттук энциклопедиясы,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →