Back

★ Олжобай Каратаев

Олжобай Каратаев
                                     

★ Олжобай Каратаев

Каратаев, Олжобай Кубатбекович, 1963-жылдын 23-августунда туулган - заманбап кыргыз тарыхчысы жана этнографы, түркологу, тарых илимдеринин доктору, профессор. Учурда, б. а. 2015-жылдын август айынан тартып, Түркиянын Кастамону шаарынын Кастамону мамлекеттик университетинде Фен Адабият факультетинде профессорлук кызматын аркалоодо.

Азыркы Кыргызстандагы тарых, түркология, ономастика жана этнография, Чыгыш элдеринин тарыхы, маданияты тармагында иштеген адистердин бири. Кыргыз жана түрк эн тамгалары, байыркы жана орто кылымдардагы Кыргыз каганатынын мамлекеттик-башкаруу жана административдик системасын иликтөө боюнча адис. Кыргыздардын уруулук курамы, этномаданий, этносаясий тарыхы боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Кыргыздардын этностук тарыхы, этногенези, кыргыздардан бөлүнүп чыккан бүгүнкү этностук азчылыктар боюнча изилдөөлөрдүн, бир катар этнографиялык сөздүктөрдүн, глоссарийлик эмгектердин автору. Диссертациялык ишти илимдин кандидаттык диссертациясы тарых илиминде эң биринчи болуп кыргыз тилинде жазып, коргогон 1994. Энциклопедиялык маанидеги жарык көргөн эмгектердин автору. Учурда Кыргызстандын, түрк элдеринин тарыхы боюнча жазылып жана изилденип жаткан ири илимий Проектердин катышуучусу, Редакторлук Кеңештердин мүчөсү. Бир катар Эл аралык илимий Проектердин катышуучусу.

                                     

1. Кыскача өмүр таржымакалы

Олжобай Кубатбек уулу Каратаев Кыргызстандын Жалал-Абад облусундагы мурдагы Ош облусу Сузак районуна караштуу Орто Азия айылында 1963-жылдын 23-августунда айылдык интелигенттердин үй бүлөсүндө туулган. 1980-жылы № 13 Орто Азия орто мектебин аяктагандан соң, Жалал-Абад шаарында жумушчу болуп эмгектенген. 1981-1983 жж. Советтик Армиянын катарында Монголия кызмат өтөгөн ротанын старшинасы, андан соң Жалал-Абад шаарындагы мурдагы жумушчулук кесибин уланткан.1983-1984 жж. СССРдин 50-жылдыгы атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетинин алдындагы даярдоо бөлүмүнө тарых адистиги кирип окуган.

Бишкектеги Фрунзе шаары СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетинин азыркы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин тарых факультетине 1985-жылы кирип, аны артыкчылык диплому менен 1990-жылы аяктаган. 1990-1993 жж. Кыргыз Илимдер академиясында Тил жана адабият институтунда илимий кызматкер болуп иштеген.

1993-ж. февраль айынан тартып Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин Тарых факультетинин Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасына окутуучулук кызматына чакырылган.

1994-жылы ономастика, тарых жана этнография этнология жана антропология жаатында кыргыз тилиндеги эң алгачкы илимдин кандидаттык диссертациясын жактап Кыргыз тарыхы, этнография жана түрк тилдери шифрлери менен, тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алган. Анын илимий жетекчиси жана устаты - т. и.д., профессор Тынчтыкбек Чороев Чоротегин. Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин Тарыхы жана чөлкөм таануу факультетинде Азия жана Африка өлкөлүнүн тарыхы кафедрасы иштеп жүрүп докторлук диссертациясын жазуусун аяктаган. Ошол эле аталган факультеттин "Чөлкөм таануу" бөлүмүн, андан соң кафедрасын бир катар жылдар жетектеген, Кыргыз Улуттук университетинин биринчи проректору болуп жетекчилик кызматта иштеген.

2004-жылы Бишкек шаарында Кыргыз УИАсынын Тарых институту доктордук диссертациясын ийгиликтүү коргоп, тарых илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын алган. Илимий кеңешчилери тарых илимдеринин доктору, профессор Чороев Т. К. Чоротегин, тарых илимдеринин доктору, профессор Э. Ж. Маанаев. Андан соң, Кыргыз Республикасынын Улуттук Аттестациялык комиссиясынын чечими менен "профессор" даражасын алган. Кыргыз Республиккасынын Эл агартуусунун отличниги.

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы кафедрасынын окутуучусу, ага окутуучусу, доценти, бөлүм башчысы, профессору, кафедра башчысы, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин биринчи проректору болуп иштеген. Бир катар жылдардан бери 2003-ж. бери карай Кыргызстандын тарыхы 07.00.02, Этнография, этнология жана антропология 07.00.07 адистиктери боюнча илимдин кандидаттык докторлук иштерин коргоо боюнча Адистештирилген Кенешинин мүчөсү. Эл аралык бир катар илимий экспедициялардын жана Проектердин катышуучусу.

2004-жылдан Бишкек шаарындагы Эл аралык Кыргызстан-Түркия "Манас" КТУ Манас университетинин профессору болуп иштеди.

2015-ж. тартып Түркиянын Кастамону университетинин профессору болуп эмгектенип келет

                                     

2. Үй-бүлөлүк акыбалы

Жубайы - Кайрыкан Жаныбекова, тарых илимдеринин кандидаты, СССРдин 50-жылдыгы атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетин, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинде билим алган. Учурда Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде эмгектенет. Кайрыкан Расуловна Жаныбекова Энесай кыргыздары, Кыргыз каганатынын тарыхы, кыргыз коомундагы саясий-социалдык, экономикалык жана маданий алакаларын, коомдук институттардын өнүгүү жараянын, Энесай кыргыздарынын кошуна элдер жана мамлекеттер менен байланыштарын, дипломатиялык алакаларын изилдеп келет. Бул маселелерге арналган бир катар илимий макалаларды жана илимий монографияны жарыкка чыгарган. Кайрыкан Расуловна Жаныбекова республикалык, Эл аралык илимий жыйындарда билдирүүлөр менен катышып келет. Кайрыкан Жаныбекова айым 2016-ж. Бишкек шаарында" Энесай кыргыздарынын тарыхынын профессор В. Я.Бутанаевдин эмгектеринде чагылдырылышы” аттуу темада илимдин кандидаттык диссертациясын кыргыз тилинде ийгиликтүү коргогон.

                                     

3. Коомдук ишмердиги

Кыргызстандын Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин Байкоочу кеңешинин мүчөсү, жетекчиси. 2012-жылдын 11-февралында "Кыргыз Тарых Коому" эл аралык коомдук бирикмесинин Башкармалыгынын мүчөсү болуп шайланган. Кыргызстандын байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейинки тарыхы боюнча 7 томдук эмгек жыйнактын редакциялык Кеңешинин мүчөсү. Ал уюштурууга жандуу катышкан илимий жыйындардын бири - тарыхчы Муратбек Кожобековдун 60 жылдыгына арналган 2018-жылы 23-ноябрда өткөн жыйын болду.

                                     

4. Илимий чыгармачылыгы

Кыргыздардын жана түрк элдеринин этнологиясы, этнографиясы, кыргыз жана түрк калктарынын эн тамгалары, кыргыздардын этномаданий байланыштары тууралуу илимий иликтөөлөрдү жүргүзүп келет.

Бир катар илимий монографиялардын жана 100дөн ашуун илимий жана илимий-жамаагаттык макалалардын автору.

Эмгектери кыргыз, орус, түрк жана англис тилдеринде жарыяланган.

Илимдеги устаты: тарых илимдеринин доктору, профессор Тынчтыкбек Чоротегин Чороев:

Илимдеги шакирттери:

 • Мырзакметов Абдымиталип Камытович. Кыргыздардагы балдардын туулганына карата ырым-жырымдар кандидаттык диссертация. 07.00.07. – Этнология, этнография жана антропология. – Бишкек, Кыргыз УИА, 2007-ж.
 • Жалиева Бегайым Самидиновна. Кыргыздардын жана Саян-Алтайдын түрк тилдүү элдеринин этникалык жана маданий алакалары кандидаттык диссертация. 07.00.02 – Ата Мекен тарыхы, 07.00.07. – Этнология, этнография жана антропология. –Бишкек, Кыргыз УИА, 2008-ж.
 • Азизбаев Саитдин. История развития физической культуры и спорта в Кыргызстане 1924-2009 гг. кандидатская диссертация. 07.00.02. – Отечественная история. –Бишкек, Кыргыз УИА, 2009-ж.
 • Дооранов Узгенбай Сапарбаевич. Центрально – Азиатские мыслители и поэты средневековья о физическом воспитании 9-13 вв. кандидатская диссертация. 07.00.02. – Отечественная история. –Бишкек, Кыргыз УИА, 2010-г.
 • Наркеев Сапарбай Анарбекович. Элдик оозеки чыгармар орус колониализми боюнча тарыхый-этнографиялык булак катары XIX к. экинчи жарымы - XX к. - биринчи чейреги. 07.00.07. Этнография, этнология жана антропология кандидаттык диссертация. - Бишкек, 2021.
 • Абдиева Жылдызкан. "Манас" эпосундагы кыргыздардын диний ишенимдеринин эволюциясы. 07.00.07. - Этнография, этнология жана антропология. кандидаттык диссертация. -Бишкек, 2014.
 • Кадыров Абдинаби. Баткен районунун 1934-2009 жж. социалдык-экономикалык өнүгүүсү кандидаттык диссертация. 07.00.02 –Ата Мекен тарыхы, –Бишкек, Кыргыз УИА, 2010-ж.
 • Алымбаев Абдрахман Мырзагулович. Кыргыз мифтери жана уламыштары тарыхый-этнографиялык булак катары кандидаттык диссертация. 07.00.02. - Ата Мекен тарыхы. -Бишкек, 2016.
 • Кулова Элнура Кемелбековна. История города Талас 1877-2010. Кандидатская диссертация. 07.00.02 - Отечественная история. -Бишкек, 2017.
 • Жумашова Гүлзада. Таш-Көмүр шаарынын тарыхы. 07.00.02 - Ата Мекен тарыхы кандидаттык диссертация. -Бишкек, 2013.
 • Казакбаев Азамат. Традиции и обычаи национального вида борьбы кыргызов "Куреш" конца XIX - начала ХХ вв. кандидатская диссертация. 07.00.07. - Этнология, этнография и антропология. -Бишкек, 2016.
 • Кайыпов Сулайман Турдуевич. Түркияда жашаган Памир кыргыздарынын тамак-аш маданияты XX к. аягы - XXI к. башы. Докторлук диссертация. 07.00.02 -Ата Мекен тарыхы, 07.00.07 - Этнография, этнология жана антропология. -Бишкек, 2012.
                                     

5.1. Эмгектеринин кыскача тизмеси Монографиялары. Китептери

 • Каратаев, Олжобай. Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз-Түрк "Манас" университети, 2003. - 265 бет. - ISBN 9967-21-621-2.
 • Каратаев О. К., Маанаев Э. Ж. Кыргыздардын этникалык өнүгүүсү. -Бишкек, КГПУ, 2003. - 237 б.
 • Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк. Түзгөндөр О. К. Каратаев, С. Н. Эралиев. -Б.: Бийиктик, 2005. 600 б., ISBN 9967-13-159-4.
 • Каратаев Олжобай. Кыргыздардын этномаданий байланыштарынын тарыхынан. -Бишкек, "Бийиктик", 2002. - 176 б.
 • Каратаев О. К. ж. б. Кытай императорлорунун Кыргыз кагандарына жазган каттары. - Бишкек, "Учкун", 2003.
 • Каратаев, Олжобай Кубатбекович. Кыргыздардын теги, таралуу ареалы, этностук-маданий алакалары / Жооптуу редакторлор Тынчтыкбек Чоротегин, Памирбек Казыбаев. - Бишкек, 2013. - 290 б., сүрөттөр. - ISBN 978-9967-27-070-1. - Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин басылмалары. № 174. Окуу китептер тизмеси. № 47.
                                     

5.2. Эмгектеринин кыскача тизмеси Илимий-методикалык эмгектер

 • Каратаев О. К. Методические рекомендации по Истории стран Азии Африки в средние века. Изд-во "Текник" КТУ им. И. Раззакова. -Б.: 2009. – 60 с.
 • Каратаев О. К., Медеров Т. Ж. Учебное пособие по истории стран Азии и Африки в новейшее время. - Бишкек, "Нуска", 2003. – 125 с.
 • Каратаев О. К. Учебная программа по истории стран Азии и Африки в средние века. –Бишкек, 1998.– 34 с.
 • Каратаев О. К. Учебная программа по истории стран Азии и Африки в нового и новейшего времени. –Бишкек, 1998. – 56 с.
 • Каратаев О. К. Программа курса "Истории стран Азии Африки в новейшее время". – Бишкек,2005. – 60 с.
 • Каратаев О. К. Этнологиялык этнографиялык практика жана талаа маалыматтарын жыйноонун усулдук колдонмосу. -Бишкек, 2015. - 36 б.
 • Каратаев О. К. Программа курса "История тюркских народов" с древнейших времен до наших дней. –Бишкек, 2005, - 60 с.
 • Каратаев О. К., Медеров Т. Ж. Азия жана Африка элдеринин соңку жаңы тарыхы боюнча жардамчы окуу куралы. - Бишкек, "Нуска", 2003. – 126 б.
 • Каратаев О. К. Методическое пособие по истории народов Востока нового времени. Изд-во "Текник" КТУ им. И. Раззакова. - Б.: 2009. – 48 с.
                                     

5.3. Эмгектеринин кыскача тизмеси Котормолору

Бутанаев В. Я.,Бутанаева И. И. Эне-Сай кыргыздары: фольклор жана тарых / Кыргызчага которгон профессор, тарых илимдеринин доктору Олжобай Каратаев. – Бишкек: "Сорос-Кыргызстан" Кору, 2002. - "Котормочулук" долбоору.

                                     

5.4. Эмгектеринин кыскача тизмеси Жарыкка чыккан негизги илимий макалаларынын тизмеси

1. Кирил жазмасында

 • Каратаев О. К. Кыргыз-огуз тарыхый-этникалык байланыштары / / КТМУ. Коомдук илимдер журналы. - Бишкек, 2001. 175-186 бб.
 • Каратаев О. К. Кыргыз-хакас тарыхый-этникалык, маданий байланыштары / / Эл агартуу. – Бишкек, 2000, -№9-10. 30-33 бб.
 • Каратаев О. К. Туунду этнонимдердеги көптүк маанини билдирүүчү мүчөлөр / / Вестник КГНУ. Филологические науки. Ч.2. - Бишкек, 1999. 87-92 бб.
 • Каратаев О. К. Кыргыздардын жана алтайлыктардын тарыхый-этникалык, маданий алакалары / / Вестник КГНУ: Серия 6, Наука и образование. Труды ИИМОП. Вып.2. – Бишкек, 2000, 136-140 бб.
 • Каратаев О. К. Топономические параллели Киргизии и Хакасско-Минусинского Края / / Вестник КГНУ: Серия. I. Гуманитарные науки. – Вып.3. Филология. Языкознание. Государ-ственный язык. – Бишкек, 2001, 122-126 бб.
 • Каратаев О. К., Бутанаев В. Я. Хакасско-кыргызские лексические параллели / / Вестник КГНУ. Филологические науки. Ч.2 - Бишкек, 1999. – с.116-170.
 • Каратаев О. К. Кыргыз этнонимдердин структурасы / / Вестник КГНУ: Серия. I.Гуманитарные науки. –Вып.3. Филология. Языкознание. Государственный язык. – Бишкек, 2001, 89-92 бб.
 • Каратаев О. К. Кыргыз эн тамга белгилери: келип чыгышы, параллелдери. Байыркы кыргыз тарыхынын актуалдуу проблемалары / / КТМУ, - Бишкек, 2001, 139-141 бб.
 • Каратаев О. К. Фергана өрөөнүндөгү кыргыздардын этностук курамы / / Ош и Фергана: Археология, новое время, культура, этногенез. - Вып.4. – Бишкек, 2000. 103-105 бб.
 • Каратаев О. К. Жайчы, калча, мангыт, каракуш, чагыр ж. б. тарыхый-лингвистикалык иликтөө.Ренессанс. Тарых жана маданият. 2–чыгарылышы. – Бишкек, -Ош, 1999. 20-25 бб.
 • Каратаев О. К. Кыргыз этникалык аталыштары тарыхый-этникалык булак катары / / Кыргыздар: тарых. Санжыра. Уламыш / Түзгөн Кеңеш Жусупов. - Том 5. - Бишкек, 2002, 221-254 бб.
 • Каратаев О. К. Кыргыз каганатынын мамлекеттик башкаруу системасы: титулдар, бийлик рангалары XI-XIII кк.\\ Вопросы истории. –Бишкек, НАН КР, 2006. –Вып. 1.
 • Каратаев О. К. Кыргыз каганатындагы мамлекеттик-башкаруу титулатурасы\\ Вестник КНУ. - Бишкек, КНУ, 2006. Серия. Исторический. –С.34-48.
 • Каратаев О. К. Древнекыргызские тамги Хакасско-Минусинской котловины и Республика Тыва\\ Материалы междун. Арх. -этнографич. экспедиции. –Б.: КГПУ, 2003. -С.83-126.
 • Каратаев О. К. Кыргыздардын тувалар менен этногенетикалык, этномаданий байланышnтары\\ КТМУ. Коомдук илимдер журналы. 4-саны, -Бишкек, 2003.
 • Каратаев О. К. Лакайлар жана алардын теги жөнүндө\\ Материалы республиканской конференции посвящ. проф. С. Аттокурову. - Б.: 2013. С. 59-70.
 • Каратаев О. К. Хотондор жана Монголиядагы "кыргыз" уруктары жөнүндө\\ Кыргызский каганат в контексте тюркской цивилизации: проблемы кыргызоведения. Ч. 1. -Б.: 2012. С.51-58.
 • Каратаев О. К. Хакастардын этностук курамынын бүгүнкү абалы\\ Кыргызский каганат в контексте тюркской цивилизации: проблемы кыргызоведения. Ч.2. 2012. С.220-227.
 • Каратаев О. К., Жаныбекова К. Р. Юйгулар сары угурлар енисей кыргыздарынын урпактары\\ Наука и новые технологии. -№ 5. -Б.: 2013. С. 31-36.
 • Каратаев О. К. Кыргыз эн тамгалары жаңы табылгалар жана алардын параллелдери\\ ОшМУнун жарчысы Вестник ОшМУ. Ош, 2012. 12-май. С.90 - 95.
 • Каратаев О. К. Саян-Алтай чөлкөмүндөгү "кыргыз" этнониминин таралуу алкагы\\ Вестник КНУ.– Бишкек, 200. C. 35-42.
 • Каратаев О. К. Кыргыздардагы "Уча" салты жана тарыхый этнографиялык параллелдери\\ Проблемы полиэтнического общества. Центральной Азии:вызовы и возможные решение. Матер. конф. посвящ. К. Мамбеталиевой. Б.: 2012. С. 23-27.
 • Каратаев О. К. Кыргыз мамлекети жана мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүү этаптары\\ Наука и новые технологии. -№ 5. -Б.: 2013. С. 13-17.
 • Каратаев О. К. Байыркы түрктөрдүн Умай-энеге болгон ишенимдери\\ Кыргыз каганаты түрк мамлекеттүүлүгүнүн алкагында. Борбордук Азиядагы Улуу Кыргыз каганатынын түптөлгөндүгүнүн 1170 жылдыгынаарналган II Эл аралык Конгресси. -Бишкек, 2014., 470-474 беттер.
 • Каратаев О. К. Кыргыздардагы Умай- эненин культу\\ II Антропологиялык этнологиялык Конгресс. –Бишкек, 2015, 123-130 беттер.
 • Каратаев О. К. Фуюйские кыргызы - самый восточный тюркский этнос\\ Международная конференция посвящ. к 60-летию проф. Аманжола Калыша. Вестник. КазНУ. -Алматы, 2014. С. 123-132.
 • Karatayev O. K. SARI UGURLAR YUYGU İLE YENİSEY KIRGIZLARI ARASINDAKİ ETNOGETIK BAĞLAR\\ DOI: 10.7816 / idil-03-12-07 İDİL, 2014, Cilt 3, Sayı 12, Volume 3, Issue 12.
 • Каратаев О. К." Манас” эпосундагы айрым этностук аталыштар: катагандар, каңды, бууралар\\ Вестник КГПУ им. И. Арабаева. -Бишкек, 2014. –С. 70-74.
 • Каратаев О. К. Мамлекеттин ар кыл диний агымдарга мамилеси\\ Ош мамлекеттик университетинин жарчысы. Ош, 2014. 198-202 беттер.
 • Karatayev O. K. Фуюйские кыргызы\\ Karadeniz araştırmaları dergisi. Ardahan: 2014. № 22. S. 23-31. Тürkiye.
 • Каратаев О. К. Енисей кыргыздарындагы кыштым институту\\ Вестник КазГПУ. Серия. Исторические и социально-политические науки. -№ 4 43, 2014. Алматы, -С. 20-24.
 • Каратаев О. К. ‘Бурут” аталышынын та рыхый жана этнолингвистикалык мааниси\\ Агартуучу, журналист жана этнограф Амантур Сейталы уулу Акматалиев. -Бишкек, 2014, 108-118 беттер.
 • Каратаев О. К. Т. Сатылгановдун чыгармаларындагы ономастикалык маалыматтар\\ Тоо булбулу – Токтогул. –Бишкек. 2014, 45-49 беттер.
 • Каратаев О. К. Манасчы Жусуп Мамайдын варианттарындагы айтылган" Ойрот”," чорос”," жунгар” этнонимдеринин маанилери\\ Жусуп Мамай: заманыбыздын залкар манасчысы. –Бишкек, 2014, 176-180 беттер.
 • Каратаев О. К. Сужа жазуусу жана Кыргыз каганатынын мамлекеттик бийлик жүргүзүү системасы \\ Вопросы письменных памятниках кыргызского этноса. –Б.: 2014. АУПКР. С. 56-65.
 • Каратаев О. К. Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы байыркы кыргыздар: фольклордук мотивдер жана алардын параллелдери\\ Ч. Айтматов жана Түрк цивилизациясынын ренессансы. КТМУ. – Б.: 2013. 162-168 беттер.
 • Каратаев О. К. Кыргыз-огуз тарыхый- этникалык байланыштарынын элдик оозеки чыгармаларда чагылдырылышы" Манас” эпосунун материалдарынын негизинде\\ Жусуп Мамай: заманыбыздын залкар манасчысы. –Бишкек, 2014, 70-74 беттер.
 • Каратаев О. К., Каратаева С. К., Жаныбекова К. Р. Энесай кыргыздарынын жазуу маданияты тууралу\\ Кыргыз жана Карахандар каганаттары Көөнөрбөс издер. –Бишкек, 2014. 243-250 беттер.
 • Каратаев О. К. Кыргыздардын Кытайдын Тан династиясы менен саясий-дипломатиялык алакалары VII-X кк.\\ Кыргызстан – Китай: вчера, сегодня, завтра Материалы презентации и научно-практической конференции. Дип. Акад. МИД Кыргызской Республики. Бишкек, 2014. С. 70-83.
 • Каратаев О. К. Эренак-бек – Сибирь кыргыздарынын мамлекеттик жана саясий жетекчиси\\ Кыргыз каганаты түрк мамлекеттүүлүгүнүн алкагында. Борбордук Азиядагы Улуу Кыргыз каганатынын түптөлгөндүгүнүн 1170 жылдыгына арналган II Эл аралык Конгресси. -Бишкек, 2014., 124-132 беттер.
 • Каратаев О. К. Этнолингвистические значение экзоэтнонима" бурут”\\ Материалы международной конференции II Аргынбаевское чтение. - Алматы, КазНУ им. Аль Фараби. -Бишкек, 2014. С.36-46.
 • Karatayev O. K. Tarbagatay Kırgızları ve Kökeni\\ Siberian Studies SAD 1.3. 2014: 1-16. Türkiye.
 • Каратаев О. К. Орхон-Енисей жазма эстеликтериндеги мамлекеттик-башкаруу тууралу маалыматтардын чагылдырылышы жана титулдар\\ I Эл аралык" Түрк элдеринин мамлекеттик-башкаруу салты” Конгресси. -Бишкек, КТМУ, 2014, 55-56 беттер.
 • Каратаев О. К. Еренак-бек\\ Кыргыз Кодекси. –Бишкек, 2015. 45-57 беттер.
 • Каратаев О. К. Фу-юйские кыргызы\\ Материалы международной научно-теоретической конференции" Традиционная и современная казахская этнология” приуроченной 80-летию КазНУ им. Аль Фараби.–Алматы., 29-март, 2014. С. 76-83.
 • Каратаев О. К. Корук жерлер. Сакралдуулук. Хайрахан\\ Кыргыз жана Карахандар каганаттары. Көөнөрбөс издер. Бишкек, 2014. 237-243 беттер.
 • Karatayev O. K. KIRGIZLAR VE OYRATLAR: ÇOROSLAR - CUNGAR ADI NERDEN GELMİŞTİR\\ Karadeniz araştırmaları dergisi. Ardahan: 2014. № 23. –S.12-16.
 • Каратаев О. К. Кытай кыргыздары: этностук курамы жана жайгашуу ареалы\\Борбордук Азияны дүңгүрөткөн улуттук боштондук көтөрүлүшкө 100 жыл. 1916-жылкы көтөрүлүштүн 100 жылдык мааракесине арналган илимий жыйындардын баяндамалары, макалалар, архивдик ж. б. маалыматтар. -Б.: 2016. 117-126 бб. ISBN 978-9967-12-552-0.
 • Каратаев О. К. Кыргыз эн тамга белгилери жана алардын функциялары\\ Оразбаевские чтение. Международный Конгресс посвященный 95-летию академика С. Оразбаева. - Алматы, КазНУ им. Аль Фараби, 2015 С.34-42.
 • Каратаев О. К. Профессор В. Я.Бутанаевдин кыргыздардын этностук тарыхы боюнча консепциясына сүртүмдөр\\Энесайлык данакер этнограф. Хакас элинин чыгаан этнографы, т. и.д., проф. В. Я.Бутанаевдин 70 жылдык мааракесине арналган жыйнак. –Б.: 2016. 74-81 бб. ISBN 978-9967-12-553-7.
 • Каратаев О. К. Каратегин Жергетал жана Мургаб кыргыздары: этностук курамы жана локалдашуусу. 2-макала\\Түрк Евразиясындагы жалпылык жана өзгөчөлүк. Түрктөрдүн заманбап жалпы жана чөлкөмдүк тарыхынын методологиясынын көйгөйлөрү. –Б.: 2015. 111-119 бб. ISBN – 978-9967-12-525-5.
 • Каратаев О. К. Гейдар Алиев глазами кыргызских историков\\ Конгресс посвящённый 95-летию со дня рождения общенационального лидера Г. Алиева. –Баку, 2015. С. 234-243.
 • Каратаев О. К. Эренак-бек енисейлик кыргыздардын мамлекеттик-саясий жетекчиси. Түштүк Сибирдеги саясий кырдаал. XVII к. орто чени\\ Полот-хан жана анын доору. - Кызыл-Кыя, 2015, 34-43 беттер.
 • Каратаев О. К. Каратегин Жергетал жана Мургаб кыргыздары: этностук курамы жана локалдашуусу. 1-макала\\Түрк Евразиясындагы жалпылык жана өзгөчөлүк. Түрктөрдүн заманбап жалпы жана чөлкөмдүк тарыхынын методологиясынын көйгөйлөрү. –Б.: 2015. 105-111 бб. ISBN – 978-9967-12-525-5.
 • Каратаев О. К. Фу-ю фуюй кыргыздар жана алардын теги жөнүндө / / Борбордук Азияны дүңгүрөткөн улуттук боштондук көтөрүлүшкө 100 жыл. 1916-жылкы көтөрүлүштүн 100 жылдык мааракесине арналган илимий жыйындардын баяндамалары, макалалар, архивдик ж. б. маалыматтар. -Б.: 2016. 266-277 бб. ISBN 978-9967-12-552-0.
 • Каратаев О. К. Фергана кыргыздары жана алардын локалдашуусу / / Жусуп Мамай жана кыргыз элинин манасчылык салты. –Б.: 2016. 316-332 беттер. ISBN 978-9967-12-567-4.
 • Каратаев О. К. Енисей кыргыздарындагы Кыштым институту\\ Вестник КазПУ им. Абая. –Алматы, 2015. С. 11-14.
 • Каратаев О. К. Түрк-монгол дүйнөсүндөгү салттуу күрөш жана анын тарыхый-этнографиялык башаты\\Түрк элдеринин салттуу спорттук оюндары. I Эл аралык Симпозиумдун материалдары. -Бишкек, КТМУ, 2015, 65-70 беттер.
 • Каратаев О. К. Жусуп Мамайдын" Манасындагы” конурат, найман, катаган урууларынын эскерилиши. Вестник Нарынского университета. - Нарын, 2015, - 123-129 беттер.
 • Каратаев О. К. Чыгыш Түркстандын долондору жана кыргыздар / / Ала-Тоодогу заманбап этнография көйгөйлөрү. Кыргыздын тунгуч этнографы айымы Какен Мамбеталиеванын 1936-1984 80 жылдык мааракесине арналган жыйнак. –Б.: 2016. 84-89 беттер. ISBN 978-9967-12-547-6.
 • Каратаев О. К. Орхон-Енисей жазуу эстеликтериндеги мамлекеттик-башкаруу тууралу маалыматтардын чагылдырылышы жана тиулдар / / Türk Devlet Yönetimi Gelenegi. – Bişkek, KTMU, 2016. –S 71-78. ISBN 978-9967-28-077-9.
 • Каратаев О. К. Энесай кыргыздары жана монголдордун Алтан-хандар мамлекетинин өз ара мамилелери 1567-1688 жж. / / Тайлак баатыр: Эл четинде жоо бетинде. Кыргыз элинин чыгаану уулу Тайлак Рыскул уулунун 1796-1838 220 жылдык жана залкар акын, дастанчы Абдыкалык Чоробаевдин 1896-1979 120 жылдык мааракелерине арналган республикалык илимий-тажрыйбалык жыйындын материалдары. Бишкек, 2016. 61-67 беттер. ISBN 978 9967-12-615-2.
 • Каратаев О. К. Орто кылымдардагы кыргыздардын жана огуз-түркмөндөрдүн тарыхый-этностук алакалары фольклор булактары, эн тамгалардын негизинде / / Жусуп Баласагындын" Куттуу билими” – X-XI кылымдардагы Борбордук Азиядагы мусулмандык кайра жаралуунун күзгүсү. Ж. Баласагындын 1000 жылдыгына арналган жыйнак. –Бишкек, 2016. 294-306 беттер. ISBN 978 9967-12-609-1.
 • Каратаев О. К. Кыргыздардын жана огуздардын диний ишенимдеринин пантеону: I El Aralık bayırtadan bügünkügö çeyinki Kırgız-Türk mamilelerinin Simpoziumunun dokladdarı.Bursa:3-5 May. Uludag Üniversitesi. 2016. 277-287 better.
 • -кыргыз-этнонимдер-сөздүгү.
 • Каратаев О. К. Кыргыздардын Түштүк Сибирь чөлкөмү жана этностору менен этногенетикалык, этномаданий, тарыхый байланыштары / / Международный Форум" Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи Сборник выступлений и статьей. Бишкек-Чолпон-Ата. 20-22 июля 2017 г. -Б.: 2017. 126-133 беттер. ISBN 978-9967-15-674-6.
 • Каратаев О. К. Эн тамгалар жана алардын функциялары жөнүндө / / Билим жана тарбия. Илимий-педагогикалык журнал. Чыгыш Университети. Efstern Universiti. 324, 2017. - C. 292-301. İSSN 1694-5468.
 • Каратаев О. К. О некоторых кыргызских этнонимах древнего происхождения / / Көрүнүктүү кыргызтаануучу Юлий Сергеевич Худяковдун 70-жылдыгына арналган жыйнак / Жооптуу редактор Т. Чоротегин. -Мурас фонду. – "Кыргыз тарых коому" ЭКБсы. –Б.:" Турар", 2017. – 188 б. сүрөт. – "Тарых жана мурас" түрмөгү. 82-95 беттер. ISBN 978-9967-15-703-3.
 • Каратаев О. К., Казакбаев А. 940-лет "Дивану" Махмуда Кашгари-Барскани штрихи к исследованиям востоковеда, профессора Т. К.Чоротегина / / Вестник Казахский национальный педагогический университет имени Абая. КазНУ. Серия "Исторические и социально-политические науки" №4 55, Алматы, 2017. –С.92-99.
 • Каратаев О. К. Сибирь кыргыздары XVII-XVIII кылымдарда / / Кыргызстандын тарыхы. Байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин. II том. –Бишкек, 2017. С.138-158. ISBN 978-9967-12-621-3.
 • Каратаев О. К. Изилдөөчү И. Б.Молдобаев жана кыргыз-саха якут этномаданий байланыштарынын башаты / / Имел Молдобаев жана заманбап кыргыз этнографиясы. Кыргыздын көрүнүктүү этнографы жана манастаануучусу профессор И. Б.Молдобаевдин 75 жылдыгына арналган илимий конференция. Кыргыз Улуттук илимдер академиясы. 18.04.2017. Бишкек, 2017. 69-74 беттер. ISBN 978-9967-32-230-1.
 • Каратаев О. К. "Манас" эпосунун Түркия Республикасында изилденүү тарыхынан / / Жусуп Мамай жана түрк калктарынын эпостору. Кыргыз Республикасынын баатыры, манасчы Жусуп Мамайдын чыгармачыл мурасына арналган IV Эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйын. Баяндамалар жана макалалар жыйнагы.14.04.2017. -Бишкек, 2017. 249-253 беттер. ISBN 978-9967-32-227-1.
 • Каратаев О. К. Фергана өрөөнүнүн жана Памирдин кыргыздары / / Кыргызстандын тарыхы. Байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин. II том. –Бишкек, 2017.С.158-170. ISBN 978-9967-12-621-3.
 • Каратаев О. К., Казакбаев А. Д. 940-лет "Дивану" Махмуда Кашгари-Барскани штрихи к исследованиям востоковеда, профессора Т. К. Чоротегина / / Материалы научно-практической конференции "III АРГЫНБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ. СОВРЕМЕННАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ НАУКА И ЕЕ РОЛЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ" 13-14 апреля 2018 г. Алматы, 2018. С. 85-90.ISBN 978-601-04-3309-0.
 • Каратаев О. К., Жаныбекова К. Р. "Манас" үчилтигинин Түркияда изилдениши / / Tanri Daglarının Anadoludaki ilk pröfessor kızı. Bengü. Ankara, 2018. -S.209-217. ISBN: 978-605-9148-82-5.
 • Каратаев О. К. Улуу инсан, татыктуу устат, үлкөн окумуштуу казак элинин белгилүү тарыхчысы, профессор Талас Омарбеков агабыздын бейнесине штрихтер / / Материалы международной научно-теоретической конференции "Новые взгляды на историю Казахстана", посвященной 70-летию Почетного академика НАН РК, д. и.н., профессора Таласа Омарбекова. - Алматы, 1 июня 2018 года. С. 5-8.ISBN 978-601-04-3444-8.
 • Каратаев О. К., Айтиева Г. А. Д. Г. Мессершмидтин Ортолук Енисейге жасаган илимий сапары жана анын мааниси / / Вестник Ошского государственного университета. Специальный выпуск. № 2. "Чыгыш таануу жана африканистиканын актуалдуу маселелери". I Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары. - Ош., 2018. 235-242 беттер. ISSN 1694-7452.
 • Каратаев О. К. Кыргыздардагы "Уча" салты жана анын келип чыгышы / / Вестник Ошского государственного университета. Специальный выпуск. № 2. "Чыгыш таануу жана африканистиканын актуалдуу маселелери". I Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары. - Ош., 2018.230-235 беттер. ISSN 1694-7452.
 • Каратаев О. К., Жаныбекова К. Р. Фергана жана Памир кыргыздары XIX к. аягы – XX к. баш чендеринде / / Энесай Кыргыз каганатынын тарыхын изилдеген илимпоз М. Кожобековдун 60 жылдык мааракесине арналган" Кыргыз каганаты тарыхы жана кыргыз таануу маселелери” аттуу Эл аралык илимий жыйындын материалдары. –Б., КМУ. 23.11. 2018. 141-152 беттер. ISBN 978-9967-12-767-8.
 • Каратаев О. К. Институт тарханства в древности и средневековье / / Тарыхчы жана публицист Т. Чоротегиндин Чороевдин 60 жылдык мааракесине арналган" Кыргыз таануу маселелери: Байыркы доордон азыркы мезгилге чейин”. Эл аралык конференциянын материалдары. -Бишкек, 2019. –С. 213-224. ISBN 978-9967-15-949-5.
 • Каратаев О. К. О происхождении титула "катун" "Katun" / / Ғалым-этнограф Б. К. Қалшабаеваның 60 жасқа толуына арналған "Ұлы дала кеңістігіндегі этноархеологиялық зерттеулер мен этносаралық қатынастар мәселесі" атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / жауапты ред. Р. С. Жуматаев. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. С. 96-102.ISBN 978-601-04-5128-5.
 • Каратаев О. К. Об одном титуле енисейских кыргызов "Йарган" Yargan / / Известия Национальной Академии наук Кыргызской Республики. № 1. 2020. С.134-140. İSSN 0002-3221.
 • Каратаев О. К. Функции государственно-административных и военных титулов енисейских кыргызов: tutuk, sangun tuo-tuok, sanggun / / Известия Национальной Академии наук Кыргызской Республики. № 1. 2021. С.112-125. İSSN 0002-3221.
 • Каратаев О. К. О ранее не исследованных титулах Великой степи: урунгу, субаши. / / История и культура Великой Степи. Материалы Международной научно-практической конференции. Алматы, 2020. 26-август. С. 165-170. İSBN 978-601-332-876-8.
 • Каратаев О. К. О происхождении титулах" каган”Qagan и" жабгу”Yabgu / / Вестник Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева. Специальный выпуск. -Бишкек, 2019. С. 162-175. İSSN 1694-7851.
 • Каратаев О. К. Ещё раз о сакральной местности Ötüken: история вопроса и современная интерпретация / / Народы и религии Евразии. Барнаул, АлтГУ. 2021, Том.26, № 1. - С. 37-63. ISSN 2542-2332 Print, ISSN 2686-8040 Online.
 • Каратаев О. К. Санжыра жана анын мааниси, зарылчылыгы жөнүндө / / Мундуз: тарых жана санжыра. -Бишкек, 2020. Биринчи чыгарылышы. 11-19 беттер. İSBN 978-9967-29-319-9.
 • Каратаев О. К." Дивандын” жазылып бүткөндүгүнө 940 жыл / / Тарыхчы жана публицист Т. Чоротегиндин Чороевдин 60 жылдык мааракесине арналган" Кыргыз таануу маселелери: Байыркы доордон азыркы мезгилге чейин”. Эл аралык конференциянын материалдары. -Бишкек, 2019. С.203-213. ISBN 978-9967-15-949-5.
 • Каратаев О. К. Жору уруусунун курамындагы айрым этнонимдердин этимологиясына саресеп / / Кыргыздын Жору Жолжакшы уруусунун санжырасы. –Бишкек, 2020. 599-610 беттер.
 • Каратаев О. К. Каратаев О. О титуле" Кунчуйум” Kunçuyum About the title" Kunçuyum” / / Ғалым-этнограф Б. К. Қалшабаеваның 60 жасқа толуына арналған "Ұлы дала кеңістігіндегі этноархеологиялық зерттеулер мен этносаралық қатынастар мәселесі" атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / жауапты ред. Р. С. Жуматаев. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. С. 108-112.ISBN 978-601-04-5128-5.
 • Каратаев О. К. Ötüken – сакральная территория древних тюрков Центральной Азии / / Материалы международной научно-практической online конференции "ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ - ОБЩАЯ ЗЕМЛЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ" г. Алматы, 12 декабря 2019г. C. 24-29.
 • Каратаев О. К. О древних государственно-политических, административных титулах: шаньюй, тархан, буюрук / / Тарыхчы жана публицист Т. Чоротегиндин Чороевдин 60 жылдык мааракесине арналган" Кыргыз таануу маселелери: Байыркы доордон азыркы мезгилге чейин”. Эл аралык конференциянын материалдары. -Бишкек, 2019. –С.224-232. ISBN 978-9967-15-949-5.
 • Каратаев О. К. М. Ч.Кожобековдун изилдөөлөрүндөгү Энесай кыргыздарынын этностук тарыхы, этногенезиси жана локалдашуусу / / Энесай Кыргыз каганатынын тарыхын изилдеген илимпоз М. Кожобековдун 60 жылдык мааракесине арналган" Кыргыз каганаты тарыхы жана кыргыз таануу маселелери” аттуу Эл аралык илимий жыйындын материалдары. – Б., КМУ. 23.11. 2018. 18-28 беттер. ISBN 978-9967-12-767-8.
 • Каратаев О. К. О происхождении и родовом составе кыргызского племени "кыпчак" / / Известия Национальной Академии наук Кыргызской Республики. № 3. 2020. С.131-142. İSSN 0002-3221.

2. Латын жазмасында

 • Karataev O. K. About ancient political, administrative titles: shanyuy, tarkhan, buyuruk / / Journal of History. 2020. № 4 99. Al-Farabi Kazakh National University. P. 21-33. ISSN 1563-0269. ISSN 2617-8893.
 • Karataev O. K. Kyrgyz from Heilongjiang Fu-YU of the People’s Republic of China / / Al Farabi Kazakh National University. – Journal of History. – No 1 92. - Almaty. 2019. P. 4-16.
 • Karatayev O. K. Erenak bek - State and Political Leader of the Southern Siberia Kyrgyz in the XVII - XVIII centuries / / Making the Kyrgyz: Cambridge Central Asia Forum Series. British Library Cataloging in Publication data. – Cambridge Scientific Publishers. – Cambridge, GB24 UK. 2019. P. 183-199.
 • Karataev O. The state-political titulatura of nomadic states of the Great Steppe: historical and comparative analysis IV-X centuries / / Journal of History. 2019. № 3 94. Al-Farabi Kazakh National University. P. 4-13.
 • Karataev O. K. Title of the Ancient Türks Kagan Qagan and Zhabgu Yabgu / / Journal of History. 2020. № 1 96. Al-Farabi Kazakh National University. P. 15-25. ISSN 1563-0269. ISSN 2617-8893.
 • Karatayev O. K. Sibir Kırgızlarının Devlet ve Siyasi Yöneticisi: Erenak Bek / / BİLİG. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. Journal of Social Sciences of the Turkic World. Sayı: 85 Bahar18. Ankara, 2018. S. 283-297. İSSN 1301-0549.
 • Karatayev O. K., Janıbekova K.R. Halk Bilimi Kaynaklarına göre Anlatılar Çerçevesinde Kırgız ve Oguzlar arasindaki Tarihi Etnik İlişkiler. Millî Folklor 119 Güz 2018: S.17-30.
 • Karatayev O. K. Siberiya Türkleri ve Kırgızlardaki Uça geleneği. II Uluslararası Tirk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu. 01-02 Kasım. Yeditepe Üniversitesi. İstanbul. 2018. S. 45-49.
 • Karatayev O. K. Tarim toyları / / Ortak Miras. - Ankara, 2018. S. 61-73. İSBN 978-605-81830-0-1.
 • Karatayev O. K. Kırgızlardaki ‘Uça’ geleneği ve onun otaya çıkışı / / Энесай Кыргыз каганатынын тарыхын изилдеген илимпоз М. Кожобековдун 60 жылдык мааракесине арналган" Кыргыз каганаты тарыхы жана кыргыз таануу маселелери” аттуу Эл аралык илимий жыйындын материалдары. –Б., КМУ. 23.11. 2018. 220-224 беттер. ISBN 978-9967-12-767-8.
 • Karatayev O. K. Kırgızistan’da Ortak Türk Tarihi ve Müfredatı Üzerine görüşler / / Milletlerarası Türkiye Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu. Kastamonu. 2018. –S. 35-39.
 • Karatayev O. K.: Umaraliyev E. Cult Umaı-Ene among the Kyrgyz / / Journal of histori Al Farabi Kazakh National Universiti. № 3 90 2018. s. 3-8.ISSN 1563-0269.Индекс 75871, 25871.
 • Karatayev O. K. Türklerin Kırgızların Umay-Ana Kültü / / ULUSLARARASI TAŞKÖPRÜ POMPEİPOLİS BİLİM KÜLTÜR SANAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI. Kastamonu,10-12 nissan. 2017. S.2331-2338.
 • Karataiev O., Ali Rza Tosun. Comparing dīvānu Lugāti’t-Türk and lexicon in accordance with beginning letter aleph / / Al-Farabi Kazakh National Universiti. Journal of history. №3 86. Алматы "Қазақ университеті". 2017. P. 27-34. ISSN 1563-0269.
 • Karatayev O. K. THE STRUGGLE OF THE SIBERIAN KYRGYZS AGAINST THE RUSSIANS AND MONGOLS IN XVIII CENTURY / / Al-Farabi Kazakh National Universiti. Journal of history. №1 88. Алматы "Қазақ университеті". 2018. P. 5-11. ISSN 1563-0269.
 • Karatayev O. K. Kirgizlarin – Oguzlarin turkmenlerin tarihi ve etnik baglari Aktaran M. Kalkan\\ Sosyal Bilimler dergizi. KTMY. ­ Вişkek: 2003.
 • Кaratayev O. K. Kurt türklerin sembolüdür. Türk, Başkort, Börü etnik İsimleri hakkında\\ Bir Fikir Haraketinin Yüz Yılı. Türk Oçakları Uluslararası sempozymu. Bildiriler. 2012, İstanbul. S. 527-535.
 • Karatayev O. K. KIRGIZLAR VE OYRATLAR: ÇOROSLAR - CUNGAR ADI NERDEN GELMİŞTİR\\ Karadeniz araştırmaları dergisi. Ardahan: 2014. № 23. S.12-16.
 • Karatayev O. K. Kırgız soylu hotanlar. Mogolistandaki ‘kırgız’ Etnoyimltri ve toponimleri. Karadeniz dergisi. 2015 26. S.34-40.
 • Karatayev O. K. Еski Turk devrindeki kirgiz etnik isimleri\\ Turkler.II.Yeni Turkiye yayinlari. Ankara, 2002.
 • Кaratayev O. K. Turk boilarinda Tamgalar ve Еski Kirgiz - Oguz Еtnik Baglantlari\\ Turkler. II. Yeni Turkiye yaylantlari. Turkler. II. Yeni Turkiye yaylantlari. Ankara, 2002. S.123-130.
 • Karatayev O. K." Ucha” tradition kyrgyz kulture end its historical - Ethnographic counterparts\\ Karadeniz dergısı. Yıl 5, Sayı 18. S 88-94. 2013. Tyrkey.
 • Karatayev O. K.The Seals of Turkish Clans The Seals of Turkish Clans Connections\\ The Turks. Volume 1. Early ages. Ankara, 2002.
 • Karatayev O. K. Еtnogenetik relations betveen kirgizes and the middle agesl Nomads uzbeks trides\\ Amir Temur and hiz epoch. ­Tashkent, 1996.
 • Karatayev O. K. Kirgiz tarihi ve nevruz \\ Turk kulturunde Nevruz uluslar arasi Bilgi Soleni Sempoziumi. Ankara, 1995.
 • Karatayev O.K. Milli güreş: Kırgızların geleneksel beden eğitimi kültürü\\ Международный симпозиум по традиционным и олимпийским видам борьбы. Туркия. 2012. 14-15 сентябрь. С.38-39.
 • Каратаев О. К. Kırgızların ve Oguzların dini inançlarının Panteonu: Umay Ana Kültü / / Uluslarası Geçmişten Günümüzö Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu bildirileri. 3-5 Mays, Bursa. Uludag Üniversitesi. 2016. S. 245-251.
 • Karatayev O. K. KIRGIZLAR VE OYRATLAR: ÇOROSLAR - CUNGAR ADI NERDEN GELMİŞTİR\\ Karadeniz araştırmaları dergisi. Ardahan: 2014. № 23. S.12-16.
 • Каратаев О. К. The İnstitute of Kyshtyms of Kyrgyz Kaganat Кыргыз каганатындагы Кыштым институту / / Известия ВУЗов Кыргызстана. № 11., 2016. ISSN 1694- 7681.
 • Karatayev O. K. Türklerin Kırgızların Umay-Ana Kültü / / ULUSLARARASI TAŞKÖPRÜ POMPEİPOLİS BİLİM KÜLTÜR SANAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI. Kastamonu,10-12 nissan. 2017. S.2331-2338.
 • Karatayev O. K. Halk Edеbiyatına Göre Kırgız ve Oğuzlar Arasındaki Tarihi-Etnik İlişkiler / / I Millenlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempoziyumu Bildiri Kitabı 12-14 Маyıs 2016. Sayfa: 175-179. ISBN 978-605-60274-2-0.
 • Karatayev O. K. Türkiye ve Kırgızistan’ın eğitim alanıdaki ilişkileri ve geleceği / / Uluslararası Türk düniyasında İlmi Araştırmalar Sempozyumu Kitabı 29-31 Mayıs 2016. Sayfa. 370-376. ISBN 978-605-4697-02-1.
 • Каratayev O. K. Damgalar ve Onların İşlevleri Fonksiyonları / / TÜRÜK. Uluslararası Dil, Edabiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2016 Yıl: 4, Sayı: 8. Sayfa: 163-179. ISSN: 2147-8872.
 • Karatayev O. K. Sari Uygurlar ve loplularin Kirgizlarla Etnik Iliskileri\\ Dunden Bugune Ipek Yolu: Beklentile ve Gercekler. Istanbul, 2008. S. 45-50.
 • Karatayev O. K. Türk kaganlıklarında ve bügünkü türk devletlerının yönetim sistemindeki genellemeler\\21 yüz yılda türk düynçösü. Uluslararası simpozium bildirileri. 02-05 aralık 2010. Lefke. K.K.T. S. 28-32.
 • Karatayev O. K. Tarbagatay Kırgızları ve Kökenleri / / Türk dünyası Tarih kültür dergisi İstanbul, Ekim - 2013, Sayı 322 S.58-63.
 • Karatayev, Olcobay, Yılmaz, Mehmet Serhat, Yakuboğlu, Cevdet." Dîvânu Lugâti t-Türk” Adlı Eserin Tamamlanmasının 940. Yıldönümü: Şarkiyatçı, Tarihçi, Antropolog Prof. Dr. Tınçtıkbek K. Çorotegin’in Araştırmaları / / Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi. - Kastamonu Üniversitesi, 2017. - Volume 1 2. pp. 89 - 99. - ISSN 2564-6583.
 • Karatayev O. К. Kırgızlar ve Lakayların etnik ilişkileri / / TÜRÜK. Uluslararası Dil, Edabiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2016 Yıl: 4, Sayı: 7. Sayfa: 104-117. ISSN: 2147-8872.
 • Karatayev O. K. Kırgız soylu hotanlar. Mogolistandaki ‘kırgız’ Etnoyimltri ve toponimleri\\ Karadeniz dergisi. 2015. S. 35-43.
                                     

6. Редакторлук кылган эмгектеринин тизмеси

 • Энесай Кыргыз каганатынын тарыхын изилдеген илимпоз Муратбек Кожобековдун 60 жылдык мааракесине арналган" Кыргыз каганаты тарыхы жана кыргыз таануу маселелери” аттуу эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйындын материалдары / Илимий редакторлор Т. К.Чоротегин, О. К.Каратаев. – Бишкек: MaxPrint басмасы, 2018. – 378+ii б., сүрөт. – И. Арабаев атындагы КМУ. –" Кыргыз Тарых Коому” эл аралык коомдук бирикмеси. –" Мурас” фонду. –" Тарых жана мурас” түрмөгү. – ISBN 978-9967-12-767-8. / Науч. ред. Т. К.Чоротегин, О. К.Каратаев. – Бишкек: Изд-во MaxPrint, 2018. – 378+iiс., илл. – Кыргыз. гос. ун-т им. И. Арабаева. – Международное общественное объединение "КыргызТарых Коому". – Фонд" Мурас” при Аппарате Президента Кыргызской Республики. – Серия" История и наследие”. The Proceedings of the international scientific conference devoted to the 60th anniversary of Dr. Muratbek Kojobekov, the scholar who studies the history of the Kyrgyz Khaganate in the Yenissei basin: / Edited by T. Chorotegin, O.K.Karatayev. – Bishkek: MaxPrint Printing House, 2018. – 378+ii p., ill. – The Kyrgyz State University named after I.Arabayev. – The Kyrgyz History Society International Public Association. – The Muras Foundation under the Office of the President of the Kyrgyz Republic. – The History and Heritage Series).
 • Karatayev O. K. Erenak bek - State end Polinikal Leader of the Souzhem Siberia Kyrgyz in the XVII-XVIII senturies / / Making the Kyrgyz. Kambridge Sentral Asia Forum series.British library Catlogung in publikatsıon data.Kambridge Skientifik publishers Kambridg, GB24 UK. 2019. -s.183-199.
                                     

7. Интернеттеги шилтемелер

 • "Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк" эмгеги.
 • "Кыргыздардын этномаданий байланыштарынын тарыхынан" китеби.
 • "Енисей кыргыздарынын жазуу маданияты" макаласы Каратаев О., Каратаева С. К.
 • "Тарыхтын өчпөс издери" "Жаңы Ала-Тоо 2013 №4" журналынан.
 • "Эне-Сай кыргыздары: фольклор жана тарых" котормосу.
 • "Кыргыз этнонимдер сөздүгү" китеби.
 • "Кыргыздардын теги, таралуу ареалы, этностук-маданий алакалары" монографиясы.
 • "Муздак дубалдар" Кыргызстанда биринчи кулаган видео талкуу.
                                     
 • мамилелери, ошондой эле дыйкандар общинасынын экономикасы болуп саналат. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • Негизги уруктары: калдо, карабаш, мурат, чалай, кызыл тебетей ж.б. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • этноботаникалык билимдерде пайдалануунун дагы бир варианты - гомеопатия. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • жаткандыгы, шаар маданиятынын үстөмдүк кыла баштаганы эбактан иликтенген. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • жаңы этностун түзүлүшүнө алып келген этностук биригүүчү процесс. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • ишмердиктен агартуу, медицина ж.б. сүрүп чыгуу процесси ушундайча аталат. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • келиндин сылык, сыйкор ж.б. жакшы сапаттарга ээ болушун тилеп жасалат. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • окшоштуруп сезүүсүнө жана жашоо ыңгайына түздөн - түз таасир берет. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • Ислам дини үчүн жан - таслим болгон адам бейишке чыгат деп айтылат. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
                                     
 • алгандан кийин кудалыктан айнып, кызын башкага бермек болгондо төлөйт. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • шырдактын жасалыш ыкмалары, ага түшүрүлгөн улуттук оюулары бирдей болот. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • этноско ыйгаруучулук мамиле, этностук өзүн - өзү аңдоо сезими өзгөрбөйт. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • азык - түлүк да жыйнап алышкан. Бул элдик ырдын бир нече варианты бар. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • мүмкүн, анын элементтери кийишси көптөгөн диндерде сакталып калган. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • камырды бышырып, этти керегине жараша аралаштырылып желчү чүйгүн тамак. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • этностук консолидация, этностук ассимиляция, этностор аралык интеграция. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • боюнча согуш, агрессия, көчүү, бөөдө кырсык ж.б. жалпы жыйналышы. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • крымчактар, Пенджабда - сикхилер, Болгариядагы - потомактар ж.б. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • Кочкор, Тогуз - Торо, Ак - Талаа, Жалалабад аймактарын байырлап келишет. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • Бул термин хакас, алтайлыктар жана туваларда да сакталып калган. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
                                     
 • каза болгон адамга акыркы ызаат көрсөтүүгө катышууну да билдирет. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • жөрөлгөлөрү жана иерархиясы бар. Ага мессианисттик багыт мүнөздүү. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • ошондой эле ички өнүгүү урбанизация, миграция ж. б. процестери жүрөт. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • окуяларга мамилесинин өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүү үчүн пайдаланылат. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • түрлөрү: этностук парциация, этностук сепарация, этностук дисперсизация. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • болуп саналат. Мисалы, армяндар, еврейлер, орустар, англичандар ж. б, Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • зарыл, чарбага, жамаатка керектүү, ыңгайлуу нерселер менен жабдылат. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • берилген. Шерине - кыргыздардын байыртадан келе жаткан ата салты. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • кыйла кеңейди, азыр немис аралык коммуникация маселелерин изилдейт. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети
 • күнгө күйгөндөр украиндер же окраина четте жашагандар ж.б. Каратаев Олжобай Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз - Түрк Манас университети

Users also searched:

олжобай каратаев, кыргыз тарыхы. олжобай каратаев,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →