Back

★ Кыргыз таануу

                                               

Грунт таануу

Грунт таануу - инженердик геологиянын грунт үстүндө курулуш иштерин жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо үчүн кыртышты изилдөөчу бөлүгү. Ал грунтту түзгөн тоо тектердин составын, физикалык-техникалык касиеттерин жана алардын ар кандай факторлордун таасиринен өзгөрүүлөргө учурашын изилдейт.

                                               

Монгол таануу

Монгол таануу - монгол элдеринин тарыхын, экономикасын, архитектурасын, этнографиясын, тилин жана адабияттын изилдөөчү илимдер тармагынын комплекси. Монгол таануунун өнүгүшүнө мон­гол 13 - 17-к., ошондой эле кытай, фарс, араб, армян, грузин авторлорунун жана орус жыл баянчыларынын чыгармалары, кытай династиялык хроникалары 13-кылымда Монголияга барган элчилер менен саякатчылардын мемуарлары негиз болгон. 18-кылымда Европада монголдор тууралуу биринчи ил. маалыматты франц. миссионериологдор Ж. Б. Дюгальд, Ж. Майя ж. б. жазган. Чектештикке жана небактан берки орус-монгол катнаштыгына байланы ...

                                               

Шалбаа таануу

Шалбаа таануу – шалбаа жөнүндөгү илим, геоботаниканын бир бөлүгү, шалбаачылыктын илимий негизи. Шалбаа таануунун негизги милдеттери: шалбаа типтерин аныктоо, мүнөздөө. алардын таралыш мыйзам ченемин. шалбаа биогеоценозунун кыймыл-аракетин динамикасын жана түзүлүшүн аныктоо, шалбаа өсүмдүгүнүн биологиялык экологиялык жана чарб. жагына тиешелүү өзгөчөлүгүн изилдөө. Шалбаа таанууда кыдырма жана орунтуктуу ыкма колдонулат. Биринчисинде шалбаа тиштери, алардын айрым аймакта же чарбада таралышы аныкталып, картага тартылат. Бул шалбаачылык ыкмасын райондоштурууну, шалбааны туура пайдаланууну камс ...

                                               

Гедройц, Константин Каэтанович

Гедройц, Константин Каэтанович - сов. агрохимик жана топурак таануу илимпозу. СССР ИАнын акад. 1929. 1898-ж. Петербург токой институтун, 1903-ж. Петербург университетинин физ. -матем. факультетинин табигый илимдер бөлүмүн бөтөргөн. 1918 - 28-ж. СССР ИАнын Топурак таануу ин-тунда ил. кызматкер, 1928 - 30-ж. анын туңгуч директору, 1918 - 30-ж. Петрограддагы Ленинграддагы Токой ин-тунда проф. 1927-жылдан Топурак таануучулардын эл аралык ассоциациясынын президенти. 1930-жылдан Москванын жанындагы Долгопруд тажрыйба талаасынын агрохим. лабор-ясына жетекчилик кылган. Гедройц топуракты талдоонун ...

                                               

Ала-Тоо (журнал)

Ала-Тоо журналы – келген адабий-көркөм, коомдук саясий журнал айына 1 жолу чыккан. Кыргызстан жазуучулар союзу менен Маданият министерствосунун органы болгон. Журнал адегенде 1931 "Чабуул" деген ат менен чыгып, биринчи редактору А. Токомбаев болгон. 1933-жылдан журнал "Кыргызстан кеңеш адабияты", 1935-ж. "Кыргызстан совет адабияты", 1938-ж. "Ала-Тоо", 1939–42-жылдарда "Советтик адабият жана искусство", 1942–56-жылдарда "Советтик Кыргызстан" деп аталып, 1956-жылдан тартып кайра "Ала-Тоо" деген ат менен чыга баштаган. Журнал кыргыз совет адабиятынын калыптанышына жана өнүгүшүнө зор көмөк көр ...

                                               

Норвегия илим жана адабият академиясы

Норвегия илим жана адабият академиясы - Норвегиядагы жогорку илимий мекеме. 1857-ж. Ослодо негиздел­ген. Матем. табият таануу илимдери жанa тарых, филос. илимдери деген 2 секциясы бар. 1971-ж. Академияда 299 анык мүчө, 161 чет элдик адис болгон. Анда "Эмгектер", "Докладдар", "Бир жылдыктар" сыяктуу илимий эмгектер басмадан чыгарылып турат.

                                               

24 февраль

Ошондой эле караңыз: Категория:24 - Февраль майрамдары Куба - Эгемендүүлүк үчүн согуштун башталган күнү. Эстония - Эстониянын эгемендүүлүк күнү. Мексика - Мамлекеттик туу күнү.

                                               

Вильямс, Василий Робертович

Вильямс, Василий Робертович - топурак таануу б-ча сов. илимпоз. БССР ИАнын анык мүчөсү 1929, СССР ИАнын акад. 1931 жана ВАСХНИЛдин анык мүчөсү 1935. 1928-жылдан КПСС мүчөсү. 1887-ж. Петровск дыйканчылык жана токой академпясын К. А. Тимиря­зев атындагы Айыл чарба академиясын бүтүргөн.

                                               

23-ноябрь

Жылдын - 327 күнү. Жыл аягына чейин 38 күн бар Индия - Гуру күнү Нанака. Литва - Литва жоокерлеринин күнү. Казакстан, Жол полициясынын күнү. Грузия - Георгоба. Жапония - Эмгекти кубаттоо күнү түшүм жыйуунун бүткөн күнү - Кинро канся-но хи.

                                               

Зоология музейи

Зоология музейи - жаныбарлардын коллекциялары топтолгон илимий жана маданий агартуу мекеме. Зоология музейи жаныбарлардын систематикасы, зоогеографиясы, өзгөргүчтүгү, салыштырма анатомиясы жана морфологиясы. эволюциялык теория боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзөт. Зоология музейи студенттер, мектеп окуучуларынын арасында окуу иштерин, токой жана айыл чарба, аңчылык боюнча кеңештерди уюштурат. Кыргызстанда зоология музейи 1926-ж. уюштурулуп, адегенде "Край таануу музейи", 1953-жылдан зоология музейи деп аталып, Кыргыз ССР ИАнын карамагында болгон. 1963жылдан КМУнун, 2000-жылдан КР УИАнын ...

                                               

Садуль Жорж

Садуль Жорж - француз кино теоретиги жана сынчысы, коммунист. Каршылык көрсөтүү кыймылына катышкан. "Летр франсез" жашырын газетасында экинчи дүйнөлүк согуштан кийин да иштеген. Макалалары "Юманите" ж. б. газеталарда басылып турган. Жогорку кино билимин берүү жана Фильмология институтунда проф. Искусство таануу илимд. доктору 1956. "Кинонун жаңы тарыхы", "Кино өнөрүнүн тарыхы" аттуу эмгектердин автору.

                                     

★ Кыргыз таануу

Кыргыз таануу - кыргыз элинин тарыхын, тилин, философиясын, этнографиясын, руханий жана заттык маданиятын ар тараптуу, комплекстүү, илимий деңгээлде иликтөөчү тармак.

Бул тармакка кыргыздар байырлаган тарыхый чөлкөмдөрдүн тарыхый-географиясын, картографиясын, ономастикасын жана башка илимий жагдайларын иликтөө да кирет.

                                     

1. Пайдаланылган адабияттар

 • Урстанбеков Б. У., Чороев Т. К. Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк: Мектеп окуучулары үчүн. – Фрунзе: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы Редакциясы, 1990. 113 б. ISBN 5-89750-028-2.
 • Кыргыз Совет Энциклопедиясы: 6 томдук / Башкы редактор Орузбаева Б. Ө. / - Фрунзе: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын башкы редакциясы, 1977-1980. - Том 1-6.
                                     
 • Мекен таануу башталгыч класстар үчүн окуу предмети. Мекен таануу кенже мектеп окуучуларына курчап турган дүйнөнү илимий негизде таанытуучу, Ата Мекендин
 • Табият таануу - жаратылышта жандуу жана жансыздар, оошондой эле алардын байланышы жөнүндө баштапкы маалымат берүүчү окуу предмети. Бул предмет боюнча
 • жактагандар саясат таануу илимдеринин доктору илимий даражасын алышат. Саясат таануу боюнча кандидаттык жана докторлук диссертациялар Кыргыз Республикасынын
 • формасына айланган. Кыргыз адабияты дүйнөлүк көркөм турмуштун, акыл - ойдун катарына ишенимдүү кошулган дешке толук негиз бар. Кыргыз адабият таануу илими элдин
 • тарабынан саясат таануу илимдеринин доктору илимий даражасын алышат. Саясат таануу боюнча кандидаттык жана докторлук диссертациялар Кыргыз Республикасынын
 • Тарых жана чөлкөм таануу География, экология жана туризм. Журналистика. Кыргыз филология. Орус жана славян филологиясы. Кыргыз - Европа. Эл аралык мамилелер
 • Музыка таануу музыка жөнүндөгү таануу институттарында жүргүзүлөт. Кыргыз Улуттук консерваториясында, Б. Бейшеналиева атындагы искусство институтунда
 • Популярная художественная энциклопедия 1986 6 томдук Кыргыз Совет Энциклопедиясы, искусство таануу илимдеринин доктору Ж. Үмөталиеванын Термины по изобразительному
 • Ландшафт таануу физикалык - географиянын табигый - аймактык комплекстерди геосистемаларды изилдөөчү тармагы. Ландшафт таануу физика - географиялык жиктөөнүн
                                     
 • Топурак таануу - топурак, анын курамы, касиеттери, түпкү теги, өнүгүшү, жайгашуусу жана рационалдуу пайдаланылышы жөнүндөгү илим. Топуракты табигый нерсе
 • Кино таануу - кино тууралуу илим кино искусствосунун теориясын жана тарыхын, анын ичинде актёрдук чыгармачылыкты, режиссураны, кинодраматургияны, киномузыканы
 • Дарек таануу - тарыхый даректи изилдөө ыгын жана методун иштеп чыгуучу Жардамчы илимий дисциплина. Дарек таануу коомдун күндөлүк турмушунда алгачкы документти
 • Ыр таануу - филологиянын ыр түзүлүшүн изилдөөчү тармагы. Ыр таануунун бөлүктөрү - фоника ырдагы тыбыштардын айкалышуусу жөнүндө метрика жана ыргак
 • Грунт таануу - инженердик геологиянын грунт үстүндө курулуш иштерин жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо үчүн кыртышты изилдөөчу бөлүгү. Ал грунтту түзгөн
 • Кыргыз Республикасынын Баатыры - Кыргыз Республикасынын жогорку даражадагы өзгөчөлүк белгиси. 1996 - жылы 16 - апрелде Кыргыз Республикасынын мимлекеттик
 • Сөз таануу шеринеси - Азаттык үналгысы 2009 - жылдын сентябрында аяк оона айында баштаган интернеттеги шерине. Ал кыргыз тили жана кыргыз терминологиясы
 • таануу деп аталат. Жаран таануу - жарандык, демократиялык коомдун жана укуктук мамлекеттин баалуулуктарын бекемдөөгө багытталган бул предмет Кыргыз
 • Менделевич Абрамзон болгон. Анын негизинде 1936 - ж. өз алдынча Мамлекеттик чөлкөм таануу музейи түзүлгөн. 1943 - ж. кийинки музейдин базасында улуттук маданият музейи
 • белгилүү кыргыз саясат таануучусу, окумуштуу. Тарых жана саясат таануу илиминин доктору 2000 профессор 2001 Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук
 • Токой таануу токой жөнүндөгү башкача атйканда токой табияты, андагы дарак, бадал, чөп өсүмдүктөрү, алардын географиялык таралышы жөнүндөгү илим. Токойду
 • таянат. Булак таануу илими иликтөөчүнүн көп тилди жана ар кыл жазмаларды өздөштүрүүсүн талап кылат. Бейше Урстанбеков, Тынчтыкбек Чороев. Кыргыз тарыхы: Кыскача
                                     
 • чейинки доордо жашаган Кыргыз кагандыгынын тарыхынын орчун бөлүгү - Улуу Кыргыз кагандыгы доору 840 - 925 - жж. Энесай Кыргыз кагандыгы ж - дө алгачкы маалымат
 • 28.06.2013 кыргызстандык таанымал археолог, Кыргыз Улуттук Университетинин Тарых жана чөлкөм таануу факультетинин Археология жана этнография кафедрасынын
 • Манас таануу - кыргыз фольклористикасынын Манас үчилтигин Манас Семетей Сейтек илимий негизде изилдөөчү бөлүмү. Манас эпосун илимий аңдап - билүү
 • Машрапов чыгыш таануу жана булак таануу жаатында 50дөн ашуун ар кыл илимий жана илимий - колдонмо эмгектерди жарыялады. Таласбек Машрапоп кыргыз тарыхнаамасында
 • маданий мурас институтуна караштуу Дунган таануу жана кытай таануу борборунун ага илимий кызматкери. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын
 • Орусияда жана Советтер Биримдигинде чыгыш таануу илимин өркүндөткөн адис, түрколог, кыргыз таануучу. Кыргыз элинин ар түрдүү тарыхый этаптардагы социалдык
 • жаңы көз караштагы адам таануу табият таануу мамлекеттик система, кыргыз таануу боюнча кабарлар. Кант, 2008. 300 б. Кыргыз Республикасынын жазуучулары Кыргызпатент
 • мүчөсү 1975 Кыргыз ССРинин искусствого эмгеги сиңирген ишмери 1983 искусство таануу илимдин доктору 1984 СССРдин 1984 Кыргыз ССРинин 1985
 • жана расмий тасмаларды кыргыз тилине которуп жана үндөрүн толук коштоп, көрүүчүлөргө тартуулайт. Булардан сырткары Дүйнө таануу Укмуштар сыры Жаныбарлар
Яворов
                                               

Яворов

Яворов - Львов областындагы шаар, райондун борбору. Шкло дарыясынын боюнда. Темир жол станциясы" Металлопластмасс” заводу, жыгаччылык өнөр жай ишканалары," Сера” өндүрүш бирикмеси, тарых-край таануу музейи бар. 1376- жылдан белгилүү.

Users also searched:

кыргыз таануу,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →