Back

★ Кыргызстандын Конституциясы

                                               

Кыргызстандагы Убактылуу өкмөт

Кыргызстандагы убактылуу өкмөт - 7-апрель 2010-жылдагы элдик револиюциянын негизинде Кыргыз Республикасындагы аткаруу бийликти өз колуна алган убактылуу орган. 11-апрелде "Кыргызстандын Убактылуу өкмөтүнүн № 1 декрети" жарыяланып, анда "Өзүнүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгүнүн алып жүрүүчүсүнүн жана мамлекеттик бийлигинин бирден бир булагынын ыйык укугунан пайдаланып, 2010-жылдын 6-7-апрелинде Кыргызстандын эли К. С. Бакиевдин элге каршы режимин кулатты. Элдин эркин билдирүүсүнүн натыйжасында мамлекеттик бийлик Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнө өткөнүн" эскертип, ...

                                               

Кыргыз Республикасынын гендердик мыйзамдары

КРнын гендердик мыйзамдары – гендердик саясатты жүзөгө ашыруу тартибин жөнгө салган принциптерди белгилеген ченемдик укуктук актылардын жыйындысы, КРнын Конституциясынын ченемдери, эларалык конвенциялар, гендердик теңчилик маселелери боюнча атайын мыйзамдар, ошондой эле тармактык ченемдик укуктук актылардагы гендердик жактан маанилүү ченемдер. Адам укуктарынын жалпы декларациясындагы негизги принциптер КРнын Конституциясында толук чагылдырылган. КРнын Конституциясынын 1-беренесинде Кыргызстан негизги белгилери менен коштолгон дин аралашпаган социалдык мамлекет деп айтылат. КРнын Конституци ...

                                               

"155" улуттук кампаниясы

"155" улуттук кампаниясы – жазык мыйзамдарына сунуштарды киргизүү, кыздарды ала качкан күнөөкөрлөрдүн үстүнөн жүргүзүлгөн сот процесстерине колдоо көрсөтүү, кеңири маалыматтык кампанияларды өткөрүү аркылуу Кыргызстандагы аялдарды ала качуу жосундарын түп-тамырынан жоюуну көздөгөн аялдардын кыймылынын активисттеринин жарандык демилгеси. "155" кампаниясы жарандык тармактын өкүлдөрүн, ушул маселеге кайдыгер карабаган республиканын бардык чөлкөмдөрүндөгү жарандардын башын бириктирди. КРнын Конституциясынын 6-беренесине ылайык "бир дагы нике никеге туруучу адамдардын ыктыярдуу, эки тараптуу мак ...

Кыргызстандын Конституциясы
                                     

★ Кыргызстандын Конституциясы

Кыргызстандын Конституциясы, расмий түрүндө - Кыргыз Республикасынын Конституциясы - Кыргызстандын башкы мыйзамы. Азыркы учурдагы иштеп жаткан конституция 2021-жылдын 11-апрелинде референдум аркылуу кабыл алынган.

                                     

1. Кыргыз АССРинин 1929-жылкы Конституциясы

30-апрель 1929-жылы Экинчи Бүткүлкыргыз Кеңештер съезди Конституция долбоорунун акыркы редакциясын карап чыгып аны бекиткен. Кыргыз АССРинин 1929-жылдагы Конституциясы ОСФСР Конституциясынын негизинде кабыл алынган. Кыргыз АССРинин 1929-жылдагы Конституциясына чейин кыргыз тарыхында бир да конституция болгон эмес.

                                     

2. Кыргыз Республикасынын 1993-жылкы Конституциясы

5-май 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши – "легендардуу парламенттин" 12-сессиясында Кыргызстан Конституциясын кабыл алган. "Легендардуу парламенттин" курамы 1990-жылдагы биринчи альтернативдик шайлоодо түзүлгөн. Бул парламент КР мамлекеттик көзкарандысыздыгына саясий жана укуктук негиздерди жана демократиялык коомду куруу жана эркин базар саясатын уюштурууну түзгөн бийлик органы катары тарыхта калган. "Легендардуу парламент" тарабынан кабыл алынган тарыхый актылар:

Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө Декларация 15-декабрь 1990-жыл,

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө Декларация 31-август 1991-жыл,

Көзкарандысыз Кыргыз Республикасынын Конституциясы 5-май 1993-жыл,

                                     

3. Кыргыз Республикасынын 2010-жылкы Конституциясы

2010-жылдын 27-июнунда кабыл алынган Конституцияда республиканын башкаруу формасы жазылган эмес. Расмий булактарда парламенттик башкаруу формасы тууралу айтылган. Де-факто башкаруу формасы - парламенттик-президенттик аралаш болгон.

2016-жылы Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 25-жыл болгонуна арналган парадындагы Алмазбек Атамбаевдин сөзүнөн:

А. Ш. Атамбаев

Бул конституция 2021-жылдын 5-майына чейин иштеген.

                                     

4. Адабият

 • Judith Beyer, Rhetoric of ‘Transformation’: The Case of the Kyrgyz Constitutional Reform, in: Andrea Berg, Anna Kreikemeyer eds., Realities of Transformation. Democratisation Policies in Central Asia Revisited, Baden-Baden 2006, p. 43 et seq.
 • Расов С. Конституция Кыргызстана: плюсы и минусы, 2010.
                                     
 • Кыргызстандын облустары райондорго бөлүнөт. Чакан айылдарда айыл өкмөт башчысы жана кеңеши бар. Кыргызстандын облустары Statoids
 • Кыргыз Республикасынын Премьер - министри болуп дайындалган. 1996 - Кыргызстандын Конституциясы жалпы элдик референдумда өзгөрүүгө дуушар болгон 1258 - Хулагу
 • саясатын жүргүзүүгө мүмкүндүк берди. Ошол эле жылы эгемен Кыргызстандын биринчи Конституциясы кабыл алынат. Бирок базар экономикасынын реформаларынын чийкилиги
 • бүткүл элдик добуш берүүсү менен кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясы өзүнүн юридикалык күчүн сактап калат. 3 4 - шайланган Кыргыз Республикасынын
 • ыйгарым укуктары жана ишин уюштуруу принциптери Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана Кыргыз Республикасынын 1997 - жылдын 29 - июлунда кабыл алынган Кыргыз
 • ишке ашырат. Мисалы, 2010 - ж. 27 - июндагы референдум жолу менен КРдин Конституциясы жана Кыргыз Республикасынын Конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө
 • Бельгия Евро Биримдигинде төагалык кылган. 2 - июль - Кыргызстандын жаңы кабыл алган Конституциясы күчүнө кирген. 3 - июль - Кыргыз Республикасынын өткөөл
 • Администрациялык укугунун негизги булактарына Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары, Жогорку Кеңештин Указдары, өкмөттүн токтомдору, кодекстер
 • Азия континентиндеги Сибир деп аталат. Россия федеративдик мамлекет. Конституциясы 1993 - ж. кабыл алынган. Башкаруу формасы президенттик республика. Мамлекет
 • nlobooks.ru node 2278 sthash.xQHEb0Ji.dpuf 2010 - жылдын 27 - июнундагы КРнын Конституциясы 2003 - жылдын 25 - мартындагы Кыргыз Республикасынын 62 Үй - бүлөдөгү зомбулуктан
 • 2010 - ж. 27 - июнда өткөн жалпы референдумдун жыйынтыгы боюнча КРдин жаңы Конституциясы жактырылып, Убактылуу өкмөттүн жана КРдин өткөөл мезгилдеги Президентинин
                                     
 • федерация табл. Германия федеративдик мамлекет. Негизги мыйзамы конституциясы 1949 - ж. 23 - майда кабыл алынган. Ар бир аймак Жер өз конституциясына
 • III Резолюциясы менен кабыл алынган. 2010 - жылдын 27 - июнундагы КРнын Конституциясы Ушул мыйзам кабыл алынганга чейин 2003 - жылдын 12 - мартындагы КРнын Гендердик
 • Тарыхый биринчи буржуазиялык федерация катары АКШ эсептелет 1787 - ж. конституциясы боюнча Унитардык монархия, кийин республиканын мисалы болуп Франция
 • арибине өткөрүү жөнүндө 1991 - ж. күзүндө жана кыргыз жумуриятынын Конституциясы жөнүндө 1991 - ж. июнда долбоорлор иштелип чыгып, Жогорку Кеңештин кароосуна
 • максаты - учурдагы басмырлоочу ченемдерди жоюп, жазык мыйзамдарын КРнын Конституциясы менен ылайыкташтыруу, гендердик теңчиликти сактоо, аялды мажбурлап никеге
 • укуктук - ченемдик актылар болуп төмөнкүлөр эсептелет: Кыргыз Республикасынын Конституциясы 2012 - жылдын 10 - июлундагы КРнын Балдар жөнүндө кодекси, 100 2004 - жылдын
 • уюштуруу үчүнчү - укуктар менен эркиндиктерди сактоо жана коргоо. КРнын Конституциясы билим алуу укугуна жана анын корголушуна кепилдик берет 45 - берененин
 • укуктук - ченемдик актылар төмөнкүлөр болуп эсептелет: Кыргыз Республикасынын Конституциясы 2012 - жылдын 10 - июлундагы КРнын Балдар жөнүндө кодекси, 100 2004 - жылдын
 • берген. Бир катар мыйзамдарды Эгемендүү Кыргыз Республикасынын биринчи Конституциясы жазык - процесс кодекси, Конституциялык сот жөнүндө, прокуратура жөнүндө
                                     
 • Кыргыз Республикасынын экономикасы Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын Конституциясы Кыргыз Телеком Кыргыз Техникалык Университети КТУ Кыргыз Хоккей Федерациясы

Users also searched:

кыргызстандын конституциясы, кыргызстандын саясаты. кыргызстандын конституциясы,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →