Back

★ Мекен таануу

                                               

Донецк

Донецк - Украинадагы шаар. Донецк облусунун административдик борбору. Кальмиус дарыясынын боюнда, Донбасстын борбордук бөлүгүндө. Калкы 1.2 млн. Темир жол тоому. Көмүр казып алынат. Кара жана түстүү металлургия, машина куруу, химиялык, кокс-химия, тамак-аш-татымал, жеңил өнөр жайы өнүккөн. Украина ИАнын илимий борбору. Беш ЖОЖ, 3 театр, мекен таануу, көркөм сүрөт музейи бар. 1869-жылы негизделген.

                                               

Дудинка

Дудинка - Россиядагы шаар. Таймыр автономия округунун административдик борбору. Енисей дарысынын төмөнкү агымындагы деңиз порту. Норильск шаарынын аванпорту. Темир жол бекети. Калкы 25.4 миң. Балык заводу иштейт. Мекен таануу музейи бар. 1667-ж. негизделген.

                                               

Жердин экологиялык маселелери

Жердин экологиялык маселелери – бул бардык Жер жүзүнө таандык маанилүү маселелер жана көрүнүштөр. Адамзаттын тарыхы жаратылыш тарыхы менен бекем байланыштуу. Бүгүнкү күндө адам менен жаратылыштын өз ара алакасы экологиялык глобалдуу маселелерге айланды. Адам баласы жаралгандан баштап эле табият менен тыгыз байланышта жашаган. Өзүнө керектүү тамак-ашты алган, жаратылыштын даяр нерселеринен үй салган, токойлорго, жарга, сууга аяр мамиле жасаган. Адамдардын санынын көбөйүшү жана өндүрүштөрдүн өсүшү курчап турган чөйрөгө көп түйшүктөрдү жаратты. Адамдардын көбү шаарларда жашайт. Аларга электр ...

                                     

★ Мекен таануу

Мекен таануу – башталгыч класстар үчүн окуу предмети. Мекен таануу кенже мектеп окуучуларына курчап турган дүйнөнү илимий негизде таанытуучу, Ата Мекендин жаратылышын, элдин турмушун, салт-санааны окутуу менен эли-жерин сүйүүгө, Мекенин коргоого тарбиялоочу интегралдашкан предмет. Мекен таануу предметинин мазмуну табигый илимдер менен гуманитардык билимдердин айкашынан турат. Алып айтсак, анын мазмунунда астрономия, география, биология, химия, физика илиминин элементтери чагылдырылат. Гуманитардык билимдерден: тарых, адабият, этнография, культурологиянын маалыматтары бар. Мекен таануу курчап турган дүйнөнү таанытуу максатка ылайык төмөндөгү мазмундук багыттардан турат: Аалам. Жер – ааламдын бир бөлүгү. Жер бетиндеги жаратылыш. Кыргыз жери. Жаратылышты коргоо. Адам – жаратылыш перзенти. Адам – акылман. Адам - өнөрлүү. Адамдардын мамилеси.

Ата салты. Үй-бүлө, ата-эне, биздин айылдын шаардын эли, Республикабыздын эли. Дүйнө элдери. Достук жана ынтымак. Мазмуну класстар боюнча балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайык бөлүштүрүлүп окуу программасында төмөндөгүчө жайгаштырылган: 1-класс "Мен жана айлана чөйрө".

2-класс "Биз жашаган жердин жаратылышы жана элдин турмушу".

3-класс "Республикамдын жаратылышы жана элдин турмушу".

4-класс "Аалам жана биз".

Атайын түзүлгөн программанын негизинде жазылуу менен, Мекен таануу окуу китеби:

1-класстын "Мен жана айлана чөйрө",

2-класстыкы "Жаратылыш жана биз",

3-класстыкы "Кыргыз жери – керемет",

4-класстыкы Мекен таануу сабактарында элдик маданият, турмуштук билимдер кеңири колдонулат.

                                     
 • максатты ишке ашыруу үчүн мектеп шартында атайын мекен таануу билимдери, Граждандуулукка үйрөтүү Ата мекен тарыхы ж. б. сабактар м - н катар эле класстан
 • ичинен университет 3 театр анын ичинен опера жана балет театры мекен таануу көркөм сүрөт музейи бар. 1869 - жылы негизделген. Кыргызстан Улуттук
 • аванпорту. Темир жол бекети. Калкы 25, 4 миң 2004 Балык заводу иштейт. Мекен таануу музейи бар. 1667 - ж. негизделген. Кыргызстан Улуттук энциклопедия:
 • паралингвистика тармагында о.э. сүйлөшүүнүн теориясы жана семиотикада, тилдик мекен таануу багытында да изилденет. Кинесика синхрондук негизде байыркы сүйлөшүү
 • нече илимий - методикалык эмгектердин, анын ичинде өзбек мектептери үчүн Мекен таануу китебинин автору. Токтогул району: Энциклопедия Башкы ред. Ү. Асанов
 • кыргыз улуттук телерадиокорпорациясы аркылуу аптасына бир ирет берилүүчү мекен таануу инсаниат иликтөө, кыргыздардын тегин, урунттуу тарыхый окуялардын, материалдык
 • иштейт. Беш ЖОЖ анын ичинде университет 2 театр драма, куурчак мекен таануу музейи бар. 1142 - жылдан белгилүү. 1335 - жылдан Литванын, 1589 - жылдан Польшанын
 • ырларында советтик патриотизмди, эл достугун чагылдырат. Согуш жылдарында Мекен - эне жөнүндө сөз Таңкы шоола Жаркын курал үчөө тең 1942 деген ыр
 • 26 - июнда Жогорку Кеңеш А - ге ишеним көрсөтпөө тууралуу СДПК, Ар - Намыс, Ата - Мекен фракцияларынын сунушун кабыл алды. Адам укуктары, демократия, бийлик. Энциклопедиялык
 • жүрүм - турум маданияты тарбияланат. Аталган касиеттер эне - тили, математика, мекен таануу адеп, сүрөт, музыка жана дене тарбия сыяктуу окуу предметтери аркылуу
                                     
 • китепканалар андан ичкери азиздер үчүн 4 театр, филармония, цирк, мекен таануу сүрөт музейлери, мемориалдык комплекс Декабристтер Иркутскиде бар
 • Физикалык билим берүү орто мектептен башталат. Башталгыч мектептин Мекен таануу курсунун мазмунуна физика илиминин алгачкы элементтери киргизилген.
 • диссертация 07.00.02 Ата Мекен тарыхы Бишкек, Кыргыз УИА, 2010 - ж. Жумашова Гүлзада. Таш - Көмүр шаарынын тарыхы. 07.00.02 - Ата Мекен тарыхы кандидаттык диссертация
 • Жарык булак 1934 балеттерин, Москва, Черёмушки 1959 опереттасын, Мекен жөнүндө поэма солист, хор жана оркестр үчүн, 1947 Токой жөнүндө ыр
 • Учурда кыргыз мектептери үчүн Алиппе Кыргыз тили Математика Мекен таануу Орус тили Орус адабияты предметтери боюнча жогоруда аталгандай
 • кыймылдарга: Кыргызстан демократиялык кыймылы КДК Ар намыс Ата Мекен Ата Журт Кыргызстан Социал - демократтар партиясы КСДП Республика
 • Учурда кыргыз мектептери үчүн Алиппе Кыргыз тили Математика Мекен таануу Орус тили Орус адабияты предметтери б - ча жогоруда аталгандай топтомдор
 • тоолор. Адамга мекени керек. Табиятты коргоо мекенин коргоо. М. Пришвин Мекен таануу 4 кл.: Жалпы билим берүүчү мектеп үчүн окуу китеби ISBN 978 9967 31 360 6
 • эпосунун эбегейсиз мааниси жөнүндөгү ой жүгүртүүлөр түзөт. Бул китеп Ата - Мекен тарыхына мамлекет башчысы А. Акаевдин терең иликтеген көп жылдык эмгектеринин
 • Педагогикалык Университетинин ректору 2005 - 2006 - жж. аталган университеттин Ата - Мекен тарыхы кафедрасынын башчысы 2010 - ж.11 - августунан Кыргыз Президенттик администрациянын
 • эксплуатация башкармалыгынын төрагасы болду. Андан соң аскерге чакырылып, мекен алдында кызмат өтөп келгенден кийин окуусун сырттан улантып, Нарын шаарындагы
                                     
 • февралда Эркин Кыргызстан демократиялык партиясы, 1992 - жылы ноябрда Ата Мекен партиясы түзүлдү. Ушул эле жылы Элдик Республикачыл партия, Кыргызстан
 • ССРде туулган. 1991 - жылы Фрунзелик советтик соода - сатык техникуму, укук таануу бөлүмүн бүтүргөн. 1992 - 1996 - жж. - Бишкектик коммерциялык колледжинде окутуучу
 • менен 11 ар түрдүү музейлер, а. и. Аксыдагы жана Тогуз - Тородогу тарых - мекен таануу музейлери, Сузак районунда Барпынын үй - музейи жана башка бар. Алардан
 • делегаттар съездден чыгып кетишип, ошол эле күнү өздөрүнчө съезд өткөрүшүп, Ата - Мекен партиясын түзүшкөн. III съезддин калган делегаттары 27 адамдардан турган
 • мезгилдүү басма сөз беттерине, Учкун альманахына жарыяланып, Адеп Мекен таануу Эне тил Кыргыз тили Адабий окуу ж.б. китептерде пайдаланылган
 • өкмөт. Литвада көп партиялуу саясий система орун алган. Негизги партиялары: Мекен союзу Литва христиан демократтары, Литва социал - демократиялык партиясы
 • Очерктер жана публицистикалар жыйнагы. Ф.: Мектеп, 1967. 166 б. Ата мекен Публицистика жана очерктер. Ф.: Кыргызстан, 1982. 229 б. Жаркын элестер:
 • Балалык бөлүмү өспүрүмдөрдү жана жаштарды тейлөөчү Жаштык бөлүмү Мекен таануу бөлүмү край боюнча адабияттар  маалыматтык - библиографиялык бөлүм
 • мезгилдүү басма сөз беттерине, Учкун альманахына жарыяланып, Адеп Мекен таануу Эне тил Кыргыз тили Адабий окуу ж.б. китептерде пайдаланылган

Users also searched:

мекен таануу, кыргыз таануу. мекен таануу,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →