Back

★ Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы

                                               

Тажик Советтик Социалисттик Республикасы

Тажик Советтик Социалисттик Республикасы Тажик Советтик Социалисттик Республикасынын Мамлекеттик Гимни. Душанбе.

                                               

Грузия Советтик Социалисттик Республикасы

Грузия ССР - Советтик Социалисттик Республикалaр Союзу нын курамында болгон мамлекет. Башкалаа сы жана ири экономика лык маданий борбору - Тбилиси шаары.

                                               

Түркмөн Советтик Социалисттик Республикасы

Туркмөн ССР - КСРБнын курамында болгон мамлекет. Башкалаасы жана ири экономикалык маданий борбору - Ашхабад шаары.

                                               

Өзбек Советтик Социалисттик Республикасы

                                               

Литва Советтик Социалисттик Республикасы

                                               

Армения Советтик Социалисттик Республикасы

                                               

Латвия Советтик Социалисттик Республикасы

                                               

Эстон Советтик Социалисттик Республикасы

                                               

Кыргыз АССРи

Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасы - 1926 - 1936 жылдар аралыгындагы ОССФРдин курамындагы автономиялуу республика болгон. Борбору - Пишпек шаары 1926-жылы Фрунзе деп өзгөртүлгөн. Кыргыз АССРи 1926-жылдын 1 - февралында Кыргыз Автоном областынын кайра түзүлүшүнөн улам негизделген. .

                                               

ССРСдин жоюлган жана аталышы өзгөртүлгөн региондорунун тизмеси

Бессарабия Советтик Социалисттик Республикасы 5 май 1919 - сентябрь 1919 - румыния интервенттери тарабынан оккупацияланган. Литва-Белорусь Советтик Социалисттик Республикасы 27 февраль 1919 - 6 июнь 1920 - польша жана немец интервентери тарабынан оккупацияланган. Закавказ Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасы 13 декабрь 1922 - 5 декабрь 1936. Советтик Социалисттик Республика Абхазия 4 март 1921 - 17 апрель 1930 - Грузия Советтик Социалисттик Республикасынын курамына кирген. Грузин Социалисттик Советтик Республикасы 9 февраля 1921 - 25 февраля 1921 - Грузин Советтик Социалисттик Р ...

                                               

Карел-Финдик Советтик Социалисттик Республикасы

Каре́ло-Фи́нская Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика - союзная республика в составе СССР с 31 марта 1940 года по 16 июля 1956 года, когда Карело-Финская ССР была возвращена в статус автономной республики в составе РСФСР и вновь преобразована в Карельскую АССР.

                                               

10 Июнь (Кулжа)

10 июнь - Григорий календары боюнча жылдын 161-күнү. Жылдын аягына чейин 204 күн бар. Юлий календары боюнча 28 майга туура келет.

Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы
                                     

★ Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы

Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы – жумушчу жана дыйкандардын социалисттик мамлекети, СССРдин карамагына эркин жана тең укукта кирген союздук советтик социалисттик республика. Борбор шаары Фрунзе болгон. Аянты 198.5 миң км². Калкы 3368 миң.

 • Азыркы кездеги Кыргыз Республикасы.
 • Республикада 3 дубан Нарын, Ош, Ысык-Көл, 37 район айылдык, 18 шаар, 31 шаар тибиндеги посёлок шаарча бар болгон.
                                     

1. Тарыхы

 • Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы.
 • Кыргыз Автономия Областы Кыргыз АО.
 • Кара-Кыргыз Автономия Областы Кара-Кыргыз АО.
 • Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасы Кыргыз АССРи.
                                     
 • Кыргыз автономия советтик социалисттик республикасы КАССР - мурдагы Кара Кыргыз 14. 10. 1924 - 25. 5. 1925 Кыргыз автономиялуу облусунун 1926 - ж. 1 - февралдан
 • Казак Советтик Социалисттик Республикасы каз. Қазақ Советтік Социалистік Республикасы - Советтик Социалисттик Республикалар Союзунун ичиндеги республика
 • Орусия Советтик Социалисттик Федеративдик Республикасы орус. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика - КСРБ нын курамында болгон
 • Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы орусча - Киргизская Советская Социалистическая Республика Кыргызстандын 1936 - жылдын декабрынан 1990 - жылдын ноябрына
 • федерация Азербайжан Советтик Социалисттик Республикасы Армения Советтик Социалисттик Республикасы и Грузия Советтик Социалисттик Республикасы существовавшая
 • Тажик Советтик Социалисттик Республикасы орусча: Таджикская Советская Социалистическая Республика Тажик Советтик Социалисттик Республикасынын Мамлекеттик
 • Грузия ССР Советтик Социалистик Республикасы - Советтик Социалисттик Республикалaр Союзу нын курамында болгон мамлекет. Башкалаа сы жана ири экономика
 • Белорусь Советтик Социалисттик Республикасы белар. Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка - КСРБ нын курамында болгон мамлекет. Башкалаасы жана
 • Түркстан автономия советтик социалисттик республикасы ТАССР. РСФСРдин курамында 1918 - жылы 30 - апрелде Орто Азия аймагында түзүлгөн. Борбору Ташкен шаары
 • Өзбек ССР Советтик Социалистик Республикасы - КСРБнын курамында болгон мамлекет. Башкалаасы жана ири экономикалык маданий борбору - Ташкент шаары.
                                     
 • Туркмөн ССР Советтик Социалистик Республикасы - КСРБнын курамында болгон мамлекет. Башкалаасы жана ири экономикалык маданий борбору - Ашхабад шаары
 • Казак Советтик Социалисттик Республикасы жана Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы кошулушкан. 1940 - жылы ССРСтин курамына Карел - Финдик Советтик Социалисттик
 • Украина ССР Советтик Социалистик Республикасы - КСРБнын курамында болгон мамлекет. Башкалаасы жана ири экономикалык маданий борбору - Киев шаары.
 • Азерий ССР Советтик Социалистик Республикасы - КСРБнын курамында болгон мамлекет. Башкалаасы жана ири экономикалык маданий борбору - Бакы шаары.
 • Литва ССР Советтик Социалистик Республикасы - КСРБнын курамында болгон мамлекет. Башкалаасы жана ири экономикалык маданий борбору - Вильнюс шаары.
 • Латвия ССР Советтик Социалистик Республикасы - КСРБнын курамында болгон мамлекет. Башкалаасы жана ири экономикалык маданий борбору - Рига шаары.
 • Армения ССР Советтик Социалистик Республикасы - ССРСтин курамында болгон мамлекет. Башкалаасы жана ири экономикалык маданий борбору - Ереван шаары.
 • Эстония ССР Советтик Социалистик Республикасы - КСРБнын курамында болгон мамлекет. Башкалаасы жана ири экономикалык маданий борбору - Таллин шаары.
 • Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасы Кыргыз АССРи - 1926 - 1936 жылдар аралыгындагы ОССФРдин курамындагы автономиялуу республика болгон
 • Бавария советтик республикасы - Улуу Октябрь социалисттик революциясынын таасири менен Германияда кулач жайган революциялык жалпы жогорулоонун кырдаалында
 • Советтердин бүткүл хорезмдик 4 - съездинде кайрадан Хорезм Советтик Социалисттик Республикасы ХССР деп жарыяланып, конституциясы кабыл алынган. 1924 - ж
 • Түркстан Советтик Социалисттик Автономиялуу республикасы ТАССР - Орто Азиядагы биринчи советтик мамлекет РСФСРдин курамындагы автономиялуу түзүлүш.
 • Советтик Социалисттик Республикасы 5 май 1919 - сентябрь 1919 - румыния интервенттери тарабынан оккупацияланган, Бухара Элдик Советтик Республикасы
                                     
 • Жумгал району, Нарын облусу, Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы Советтик Социалисттик Республикалaр Союзу - кыргыз Куудул, Ырчы жана Актёр. 1984 - 1986 - жылдары
 • Самохин Фёдор Советтик Кыргызстан жазуучулары био - библиографиялык маалымдама Самохин Фёдор Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы Энциклопедия
 • маданият берген баалуулуктарды четтетүүгө алып келээри белгилүү. Советтик коомдо укук социалисттик укук деп аталып, баштан аяк идеологиялаштырылган болчу. ISBN
 • Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасы Кара - Кыргыз автономиялуу облусу, Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасы Кыргыз Советтик Социалисттик
 • негиздери жөнүндөгү Мыйзамын кабыл алган. Өзбек Советтик Социалисттик Республикасы Өзбекстан Республикасы деп аты алмаштырылган. 1 - сентябрда Өзбекстандын
 • Октябрь социалисттик революциясынын тарыхый жеңишинен кийин төрөлдү. Тактап айтканда кыргыз эли улут болуп таанылып, Советтик Социалисттик Кыргыз Автономиялуу
 • Октябрь социалисттик революциясынын тарыхый жеңишинен кийин төрөлдү. Тактап айтканда кыргыз эли улут болуп таанылып, Советтик Социалисттик Кыргыз Автономиялуу

Users also searched:

кыргыз советтик социалисттик республикасы, кыргыз тарыхы. кыргыз советтик социалисттик республикасы,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →